POGÓRZE PRZEMYSKIE

Przemyśl należy do grona najstarszych i najpiękniejszych polskich miast. Położone nad Sanem miasto urzeka  bogactwem ponad tysiąca zabytków, niezapomnianym pejzażem i piękną architekturą. Burzliwa historia oraz bliskość dawnych polskich Kresów i ich wyjątkowa atmosfera powodują, że Przemyśl posiada tworzony przez stulecia specyficzny klimat i nazywany jest często „Małym Lwowem”. Wszystko to oraz dokonana w ostatnich latach rozbudowa obiektów rekreacyjnych i wypoczynkowych sprawia, że miasto pretenduje do roli głównego ośrodka turystycznego Podkarpacia. Przemyśl posiada również inne atuty, które podnoszą jego rangę i znaczenie. Jest siedzibą dwóch archidiecezji, posiada unikalne zabytki i muzea jest też miejscem jest ciekawych wydarzeń kulturalnych. Jedną z największych osobliwości i atrakcji tego miasta są pozostałości fortów Twierdzy Przemyśl, które w ostatnich latach są coraz bardziej dostępne dla turystów.

Warto zobaczyć: samo zwiedzanie miasta z jego zabytkami i muzeami zajmuje kilka dni, dlatego trzeba się tu zatrzymać na dłużej. Koniecznie trzeba zobaczyć Zamek królewski wybudowany za czasów króla Kazimierza Wielkiego na Wzgórzu Zamkowym. Na jego dziedzińcu są eksponowane relikty rotundy i palatium z XI wieku. Z tarasu przed zamkiem piękne panoramy miasta i okolicy. Archikatedra rzymskokatolicka wybudowana w stylu gotyckim w XV i XVI wieku na miejscu jeszcze starszej świątyni romańskiej, której relikty są zachowane w podziemiach. Przebudowana w XVIII wieku w stylu barokowym. Przy archikatedrze pałac biskupi oraz dzwonnica o wysokości 71 metrów, charakterystyczny element panoramy Przemyśla i doskonały punkt widokowy. Archikatedra greckokatolicka w dawnym kościele jezuitów w XVII wieku. W 1991 roku Ojciec Święty Jan Paweł II przekazał kościół grekokatolikom. We wnętrzu świątyni zabytkowy XVII-wieczny ikonostas. Kościół franciszkanów wybudowany w XVIII wieku na miejscu gotyckiej świątyni łączy elementy późnego baroku i klasycyzmu. Kościół i klasztor karmelitów z XVII. W okresie zaborów przekazany grekokatolikom. W ostatnich latach Karmelici przywrócili kościołowi i klasztorowi pierwotny wygląd. Kościół reformatów z XVII wieku niegdyś w systemie  obronnym Bramy Lwowskiej. Neogotycki Kościół i klasztor karmelitanek zbudowane w latach 1899-1900 jest najwyżej położoną świątynią na starówce. Opactwo benedyktynek założone jeszcze w XVII wieku z późnobarokowym kościołem pw. św. Trójcy, położone w lewobrzeżnej części miasta, na Zasaniu. Z nie sakralnych zabytków Przemyśla warto zwiedzić: Wieże Zegarową zbudowaną pierwotnie jako dzwonnica planowanej katedry greckokatolickiej. Przez 123 lata wieża była wykorzystywana przez strażaków jako strażnica ogniowa i punkt obserwacyjny. Obecnie mieści się unikalna ekspozycja Muzeum Dzwonów i Fajek. Na tarasie wieży roztacza się piękna panorama przemyskiej starówki. W Rynku zachowała się większość starych XVII wiecznych jeszcze kamienic z oryginalnymi podcieniami. Przy ulicy Basztowej zachowały się spore fragmenty murów miejskich datowane na XVI wiek. Warto odwiedzić również miejscowe muzea posiadające bezcenne zbiory, Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej,  Muzeum Archidiecezjalne. Położony na wzgórzach Przemyśl posiada w kilku miejscach wspaniałe punkty widokowe, wieża przy archikatedrze, Wieża Zegarowa, baszta zamkowa, Kopiec Tatarski. Do obowiązkowych punktów programu zwiedzania miasta należą forty dawnej Twierdzy Przemyśl.

Turystyka: w mieście zbiegają się ważne trasy i szlaki turystyczne. Forty Twierdzy Przemyśl można zwiedzać pieszo lub rowerem co ułatwia „Forteczna Trasa Rowerowa” (znaki zielone) i turystyczny szlak pieszy (znaki czarne). Prowadzi łącznikowy szlak rowerowy R 63 PL „Śladami przygód dobrego wojaka Szwejka” (znaki czarne) mający początek w Jureczkowej. Od granicy państwowej w Medyce prowadzi do miasta pieszy szlak „Śladami przygód dobrego wojaka Szwejka” (znaki czarno-żółte). Docierają tu trzy turystyczne szlaki piesze Sanocko – Przemyski (znaki czerwone) i Dynów – Ustrzyki Dolne (znaki niebieskie) i Dynów – Przemyśl (znaki zielone). Przez Przemyśl prowadzi rowerowy „Szlak Umocnień Nadsańskich”(znaki czarne) prezentujący zabytki militarne II wojny światowej jakimi są pozostałości  tzw. „Linii Mołotowa”. Dla amatorów wypraw wodnych wytyczony jest szlak „Błękitny San”, który znakomicie nadaje się do wycieczek kajakowych.  Biegnie tu północna część rowerowego „Szlaku Ikon” poprowadzona z Ulucza, przez Pogórze Przemyskie na Roztocze (znaki niebieskie). Przemyśl znajduje się na trasie „Szlaku Chasydzkiego”. Znajduje się tu tzw. nowa synagoga, wzniesiona na początku XX w.; tzw. nowy cmentarz, założony na początku XIX w., największy cmentarz żydowski w województwie podkarpackim.

W okolicy: w Bolestraszycach, które są w praktyce dzielnicą Przemyśla znajduje się jedna z największych atrakcji Podkarpacia, Muzeum Przyrodnicze – Arboretum. Na powierzchni 25 ha obejrzeć można w warunkach uprawy ogrodowej bogatą kolekcję unikalnych, często zagrożonych wyginięciem roślin. Wszystko to w pięknej parkowej scenerii i w cieniu monumentalnego Fortu „San Rideau”. Bliskość Bieszczadów, Karpat Wschodnich i Kresów sprawia, że Przemyśl jest doskonałym punktem wypadowym i początkiem wielu ciekawych tras. Ale i w bliższej okolicy nie brakuje atrakcji historycznych i przyrodniczych. Do najważniejszych zaliczyć trzeba Zamek w Krasiczynie, Kalwarie Pacławską, cerkiew obronną w Posadzie Rybotyckiej. To dodatkowe atuty miasta, które naprawdę zasługuje na to, aby nazwać je wyjątkowym.

 

Zaplanuj swoją podróż w Bieszczady!

 

Atrakcje i usługi z tego regionu: