Bieszczadzki nordic walking: Ustrzyki Dolne – Żuków

Rosnąca popularność nordic walking skłoniła trzy Lokalne Grupy Działania z terenu południa województwa podkarpackiego do podjęcia inicjatywy stworzenia kompleksu tras, który nie tylko uatrakcyjniłby ofertę turystyczną regionu ale i stały się mocnym przyczynkiem do poprawy jakości życia mieszkańców tego terenu.

Lokalne grupy działania „Nowa Galicja”, „Ziemia Brzozowska” i „Zielone Bieszczady” powstały bowiem po to, aby podejmować, prowadzić, promować i wspierać inicjatywy służące rozwojowi tworzących je gmin. W wypadku „Nowej Galicji” są to Gmina Dębowiec, Gmina Jasło, Miasto i Gmina Kołaczyce, Gmina Osiek Jasielski oraz Gmina Tarnowiec, „Ziemia Brzozowska” to Miasto i Gmina Brzozów, Gmina Domaradz, Gmina Dydnia, Gmina Haczów, Gmin Jasienica Rosielna oraz Gmina Nozdrzec, zaś „Zielone Bieszczady” Gmina Czarna, Gmina Lutowiska, Gmina Olszanica, Gmina Solina z siedzibą w Polańczyku oraz Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne.

Obszar ten, a już szczególnie „Zielone Bieszczady”, należy do najbardziej atrakcyjnych turystycznie w skali nie tylko województwa ale i kraju, co niestety niekoniecznie przekłada się jeszcze na odpowiedni poziom publicznej infrastruktury turystycznej. Najlepiej wygląda sytuacja pod względem znakowanych szlaków pieszych, nieco słabiej rowerowych czy konnych. Tras nordic walking brakowało szczególnie, jakkolwiek pierwiosnkiem zmian stały się szlaki wytyczone w 2011 r. w sąsiedztwie Jeziora Myczkowieckiego z inicjatywy Ośrodka Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnego „Caritas” w Myczkowcach i Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty” w Sanoku, przy wsparciu gmin Solina i Olszanica oraz nadleśnictw Lesko i Ustrzyki Dolne. Powstało tu Bieszczadzkie Centrum Nordic Walking, liczące 18 tras wyznaczonych w oparciu o istniejącą już w terenie sieć szlaków spacerowych i ścieżek przyrodniczych, w tym ekomuzeum „W Krainie Bobrów”.

Intencją twórców projektu było nie tyle samo stworzenie tras, co zdyskontowanie ich powstania i istnienia do rozwoju turystyki i promocji obszaru objętego projektem a w konsekwencji także osiągnięcie rezultatów wizerunkowych i ekonomicznych. Cel ogólny realizowanej operacji został zatem sformułowany jako Wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów partnerskich LGD poprzez utworzenie 16 parków Nordic Walking oraz wspólną promocję walorów turystycznych i przyrodniczo-kulturowych.

W ramach LGD „Nasze Bieszczady” powstało 5 bieszczadzkich Parków Nordic Walking. Dzisiaj zaprezentujemy Wam pierwszy – wytyczony w gminie Ustrzyki Dolne na pięknym i historycznym paśmie Żukowa.  Wszystkie trasy swój początek mają w Ustjanowej.

  • Trasa nr 1 – zielona. Czas przejścia: 15 minut – poprowadzona w formie 1,1 kilometrowej pętli. Przeznaczona dla początkujących jak i zaawansowanych miłośników maszerowania. Wejście na trasę zlokalizowano przy początkowej stacji ścieżki dydaktycznej Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne. Szeroką gruntową drogą – fragmentem do narciarstwa biegowego zataczamy 1100 metrową pętlę.
  • Trasa nr 2 – czerwona. Czas przejścia: 1 godzina – początkowo wszystkie 3 trasy pokrywają się. Po pokonaniu 400 metrów zielona trasa skręca w lewo, a my rozpoczynamy kilometrowe podejście do utwardzonej drogi biegnącej pasmem Żukowa. Wychodzimy z lasu i skręcamy w lewo. Przed nami 1,5 kilometra marszu do tablicy ćwiczeń. Tuż obok niej znajduje się punk widokowy z którego podziwiać można piękny widok na Zatokę Teleśnicką, zaporę Solińską i Jezioro Myczkowieckie. Po wykonaniu rekomendowanych ćwiczeń skręcamy w lewo i gruntową drogą schodzimy prosto przez ok. kilometr. Za znakami jeszcze raz skręcamy w lewo, mijając ławeczki wypoczynkowe i tablice edukacyjne Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne przechodzimy przez mostek. Pokonując 5 kilometrów – całej trasy  na parkingu u podnóża Pasma Żukowa spinamy pętlę czerwonego szlaku.
  • Trasa nr 3 – czarna. Czas przejścia: 2,5 godziny – to 13,9 kilometrowa pętla, której przebieg pokrywa się częściowo z trasą zieloną i czerwoną. Gruntową drogą wspinamy się i po dojściu do stokówki na Paśmie  skręcamy w lewo – przed nami 5 kilometrów marszu prostą drogą biegnącą grzbietem wzniesienia pełnym wspaniałych widoków na Bieszczady i Jeziora. Po drodze przechodzimy przez szczyty Holicę (762 m n.p.m.) oraz Żukowa (768 m n.p.m.). Mijamy także punkt widokowy – dawne szybowisko, skąd podziwiać można wspaniałą panoramę na okolice oraz wododział karpacki – rozdzielający zalewie Morza Bałtyckiego i Czarnego. Za znakami szlaku skręcamy w lewo i schodzimy do Równi. Po dojściu do asfaltowej drogi skręcamy jeszcze raz w lewo i asfaltową drogą maszerujemy pomiędzy zabudowaniami. Mijamy obiekty byłego kombinatu drzewnego i po dojściu do gruntowej drogi w Ustjanowej skręcany ponownie w lewo. Jeszcze kilometr marszu i dochodząc do parkingu przy narciarskich trasach biegowych zataczamy pętlę całego szlaku.

Trasy prowadzone są gruntowymi drogami, stanowiąc część infrastruktury tras biegowych z homologacją FIS, leśnymi ścieżkami, asfaltowymi drogami i utwardzoną „autostradą” biegnącą grzbietem Żukowa. Zamontowano na nich wiele tablic zachęcających do ćwiczeń oraz punkty pomiaru ciśnienia.

Wszystkie trasy posiadają punkty wspólne i pokrywają się na pewnych odcinkach. Umożliwia to dowolne wydłużenie lub skracanie przejść lub zmianę kierunku marszu.

Park skierowany jest do entuzjastów nornic walking, biegaczy – także biegówkowych oraz rowerzystów. Tak naprawdę stanowi propozycję do spędzania wolnego czasu wszystkich miłośników aktywności.

Żuków to doskonałe miejsce do uprawiania sportów o każdej porze roku. Jego wyjątkowość podkreślają nie do końca odkryte tajemnice.

Zapraszamy do odkrywania tychże tajemnic, wędrując z kijami 🙂

Projekt Nordic Walking Park Południowe Podkarpacie został zrealizowany przy współfinansowaniu zapewnianym przez Unię Europejską w ramach działania 421 “Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.