Tarnawa Górna – cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy

Murowana, greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Zaśnięcia Bogurodzicy, zbudowana i konsekrowana w 1817 roku z inicjatywy Truskolaskich.

Murowana, greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Zaśnięcia Bogurodzicy, zbudowana i konsekrowana w 1817 roku z fundacji Truskolaskich. Murowana z kamienia, potynkowana, orientowana, zewnętrznie dwudzielna, od zachodu prostokątna wieża z kruchtą w przyziemiu. Odnowiona w 1935 roku. Po 1947 roku cerkiew stała opuszczona. Całe wyposażenie, w tym wyjątkowy ikonostas oraz ołtarz wywieziony do cerkwi w Hoczwi, zaginęły. W latach 60. i 70. była składnicą Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Obecnie budynek, pozbawiony przez wiele lat opieki, został zdewastowany i jest w całkowitej ruinie.

Stoi przy głównej drodze, w centrum wsi.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć.

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w rezerwacji wejść do obiektów.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.