Trepcza – cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy

Murowana cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy, którą zbudowano w 1807 roku.

Stoi tu murowana cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy, którą zbudowano w 1807 roku. Końcem dziewiętnastego wieku cerkiew powiększono i dobudowano przedsionek z wieżą. Potynkowana cerkiew leży w otoczeniu starych drzew i przycerkiewnego cmentarza, całość otacza kamienny murek. Wewnątrz, w prezbiterium sklepienie kolebkowe, w nawie i przedsionku sufity z fasetami. Dachy dwuspadowe, kryte blachą. Nad nawą ośmioboczna wieżyczka z pozorną sygnaturką. Wieża o 3 kondygnacjach z hełmem ostrosłupowym, krytym blachą. Po wojnie cerkiew użytkowali wierni rzymskokatoliccy, jednakże po wybudowaniu przed kilkoma laty nowego kościoła opuścili ją. Obecnie obiekt nie jest użytkowany.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć.

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w rezerwacji wejść do obiektów.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.