Turzańsk – cerkiew pw. Michała Archanioła

Filialna cerkiew prawosławna pod wezwaniem Michała Archanioła, która przed II wojną światową funkcjonowała jako greckokatolicka cerkiew parafialna. 

Jest to filialna cerkiew prawosławna pod wezwaniem Michała Archanioła, która przed II wojną światową funkcjonowała jako greckokatolicka cerkiew parafialna. Zbudowano ją w latach 1801-03. Przedsionek dostawiono do przednawia w 1836 roku, zapewne wtedy też dobudowano drugą zakrystię do prezbiterium. Remonty miały miejsce w latach 1898, 1913 oraz w 2003 r. W 1963 roku wierni przyjęli prawosławnego księdza. Jest to świątynia orientowana, trójdzielna, zrębowa, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie wraz z dwoma zakrystiami – od południowej i północnej strony prezbiterium. Przedsionek poprzedzający babiniec jest konstrukcji słupowo-ramowej. Ikonostas pochodzi z pierwszej połowy dziewiętnastego stulecia z ikonami z 1895 roku. Ołtarze boczne mają charakter barokowym i pochodzą z początku dziewiętnastego stulecia.

Dzwonnica stojąca w osi cerkwi datowana jest na 1817 rok. Jest to budowla konstrukcji słupowo-ramowej, trójkondygnacyjna, o pochyłych ku środkowi ścianach. Wieża ta ma opinię najwyższej, wolnostojącej dzwonnicy w Karpatach polskich. Cerkiew i przycerkiewny cmentarz otacza niewysoki murek z kamieni polnych. Przed cerkwią stoi krzyż ustawiony w 1988 roku, na pamiątkę 1000-lecia Chrztu Rusi. Według klasyfikacji R. Brykowskiego jest to typ północno-wschodni, wariant bezwieżowy, nazywany często osławickim. Cerkiew znajduje się w połowie wsi, po prawej stronie jadąc od strony Rzepedzi.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może się znacznie wydłużyć.

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w załatwianiu wejść do obiektów.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.