Wańkowa – cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy

Świątynia stojąca obecnie w Wańkowej jest dawną cerkwią greckokatolicką z Ropienki pw. Narodzenia Bogurodzicy, przeniesiona tutaj w 1985 roku.

Cerkiew w Wańkowej zbudowana została w 1726 roku. W dziewiętnastym stuleciu była przebudowywana i zapewne podczas drugiego remontu dostawiono ortogonalną wieżę, z kwadratową kruchtą. Pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego. Budowla jest orientowana, trójdzielna, konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowo-ramowej. Oszalowana deskami w pionie. Zamknięte trójbocznie prezbiterium posiada dwie zakrystie. Wnętrze nakryte belkowanym stropem. Dawne wyposażenie cerkiewne nie zachowało się. Oryginalna cerkiew w Wańkowej, pochodząca z 1792 roku została rozebrana w latach sześćdziesiątych.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć.

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w rezerwacji wejść do obiektów.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.