Wisłok Wielki – cerkiew pw. św. Onufrego

Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Onufrego,  zlokalizowana w zachodniej części wsi, niegdyś będącej odrębną miejscowością – Wisłoku Dolnym – po północnej stronie drogi. 

Cerkiew jest zlokalizowana w zachodniej części wsi, niegdyś będącej odrębną miejscowością – Wisłoku Dolnym – po północnej stronie drogi. Wisłok Górny posiadał swoją własną świątynię, po której pozostało dziś tylko cerkwisko i resztki cmentarza. Tutejsza cerkiew była greckokatolicką świątynią parafialną pod wezwaniem św. Onufrego. Obecnie pełni funkcje kościoła rzymskokatolickiego. Wzniesiono ją w latach 1850-53, a konsekrowano w 1854 roku. Rolę kościoła rzymskokatolickiego pełni od 1948 roku. Początkowo jako filia parafii Komańcza, a następnie w 1989 roku erygowano parafię. Gruntowy remont przeprowadzono w 1969 roku. Również w ostatnim czasie świątynia była odnawiana, a dzięki staraniom tutejszego proboszcza przywrócono jej pierwotne piękno. Blachę którą pokryta była dawna cerkiew zastąpiono drewnianym gontem. Ponadto w wieży cerkiewnej utworzono niewielkie muzeum łemkowskie. Obiekt jest budowlą zrębową, orientowaną, trójdzielną o przednawiu nie wyodrębnionym w bryle, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Do prezbiterium od północy i południa dostawione są zakrystie. Wieża nad przednawiem posiada konstrukcję słupowo-ramową. Przednawie otacza zachata pełniąca funkcje składziku. Ikonostas dziewiętnastowieczny, architektoniczny z neorokokowymi ornamentami. Nie posiada rzędu prazdnyków. We wnętrzu znajduje się współczesny ołtarz.

W przedsionku świątyni znajduje się także żeliwny odlew figurki Matki Bożej, który pochodzi z cmentarza w Wisłoku Górnym. Cerkiew otacza cmentarzyk i murek z łamanego kamienia. Przed świątynią zachowała się, pochodząca zapewne z przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku, murowana dzwonnica, otynkowana, dwukondygnacyjna, na rzucie kwadratu, stojąca na osi cerkwi. Według klasyfikacji cerkwi łemkowskich Brykowskiego jest to typ północnowschodni, wariant wieżowy. Cerkiew znajduje się w odległości ok. 4 km od Komańczy.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może  się znacznie wydłużyć.

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w załatwianiu wejść do obiektów.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.