Wojtkowa – cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy, zbudowana w 1910 roku, w ukraińskim stylu narodowym.

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy, zbudowana w 1910 roku, w ukraińskim stylu narodowym. Fundowana przez Stanisława Nowosielskiego, służyła również wiernym rzymskokatolickim, na życzenie fundatora. Po wojnie cerkiew zamieniono na magazyn nawozów sztucznych, a wyposażenie zostało spalone. Wierni rzymskokatoliccy podjęli w 1963 roku próbę przejęcia świątyni i pierwszą mszę odprawili tutaj na cerkiewnym ganku. W wyniku tego władze ogrodziły świątynię siatką. Od tej pory msze odbywały się na prowadzącym do cerkwi mostku. W 1973 roku obiekt przekazano oficjalnie kościołowi rzymskokatolickiemu. Remontów świątyni dokonano w latach 1973-74, 1994 oraz 2002. Świątynia jest orientowana, na rzucie krzyża greckiego, konstrukcji zrębowej. Nad nawą kopuła wsparta na ortogonalnym tamburze z wyciętymi oknami. Przed przednawiem ganek przykryty dachem pulpitowym, wsparty na słupach. Ołtarz główny przeniesiono tutaj z Kąkolówki, ze współczesnymi obrazami. Ołtarze boczne dziewiętnastowieczne.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć.

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w rezerwacji wejść do obiektów.

Klucze i informacja na plebanii obok – Wojtkowa 50.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.