Zagórz (Dolina) – cerkiew pw. Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy

Cerkiew filialna pod wezwaniem Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy, ufundowała w 1836 roku Gabriela z Linckerów Wenzlarowa, właścicielka Doliny i Bykowiec, jako kościół rzymskokatolicki.

fot. Lowdown (www.wikipedia.org)

Jest to greckokatolicka cerkiew pw. Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy, którą zbudowano w 1836 roku. Pierwotnie był to kościół rzymskokatolicki, ale w związku z przewagą ludności greckokatolickiej świątynia była obsługiwana przez księdza unickiego. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej cerkiew ponownie zamieniono na kościół rzymskokatolicki. W roku 1965 przeprowadzono remont obiektu, podczas którego został on obity blachą. Jest to budynek drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany deskami w pionie. Jest to świątynia jednoprzestrzenna, zaś nad nawą znajduje się baniasta wieżyczka, którą wykonano w roku 1938. Dach jest dwuspadowy, jednokalenicowy, obity blachą. Wewnątrz zachowało się kilka ikon z dawnego ikonostasu. Co ciekawe, z tej cerkwi pochodzi XV-wieczna ikona Bogurodzicy, która obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć.

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w rezerwacji wejść do obiektów.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.