Zagórz – cerkiew pw. Michała Archanioła

Murowana cerkiew prawosławna, filialna, pod wezwaniem Michała Archanioła.

Murowana cerkiew prawosławna, filialna, pod wezwaniem Michała Archanioła, przed wojną będąca parafialną świątynią greckokatolicką. Obecna została zbudowana w 1836 roku. Gruntownego remontu dokonano w 1925 roku oraz w latach dziewięćdziesiątych, XX w. Jest to budowla orientowana, murowana z kamienia, potynkowana. Zewnętrznie dwudzielna, o zamkniętym półkoliście prezbiterium i zakrystią od strony północnej. O zachodu dostawiona jest trójkondygnacyjna, murowana z kamienia i częściowo cegły wieża, z kruchtą w przyziemiu, której górna kondygnacja jest drewniana. Ikonostas współczesny cerkwi. Po wojnie znajdował się tutaj magazyn nawozów. Jako cerkiew prawosławna, świątynia zaczęła służyć w 1956 roku. Cerkiew znajduje się w centrum miejscowości, ok. 100 metrów od stacji PKP, przy głównej drodze, w kierunku Komańczy.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć.

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w rezerwacji wejść do obiektów.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.