Caryńskie

Wieś, której zabudowania rozciągały się po obu stronach potoku, na długości ok 3 km. Jak wszystkie wsie, tak i Caryńskie, została w 1946 roku wysiedlona i całkowicie zniszczona.

 

Caryńskie

W głębokiej kotlinie, pomiędzy Połoniną Caryńską a Magurą Stuposiańską, nad brzegiem potoku Caryński, zobaczymy przepiękna pustą dolinę. Zdawałoby się miejsce całkowicie niedostępne, trudne w położeniu, bezludne. Jednak gospodarzył tutaj człowiek. Od końca XVI wieku były tutaj domostwa.

W 1921 roku była to dość spora wioska, głównie zamieszkała przez Rusinów. Jak wszystkie wsie, tak i Caryńskie, – bo o niej mowa – została w 1946 roku wysiedlona i całkowicie zniszczona. W zachodniej części wsi stała cerkiew greckokatolicka pw. Św. Wielkiego Męczennika Dymitra. Po cerkwi pozostały nieliczne ślady, pozostałości po wsi zarosły lasy. Widzimy jeszcze pozostałości cmentarza i kamiennego muru, który go otaczał, ślady mogił i kilka zniszczonych nagrobków. W miejscu po cerkwi stoi drewniany krzyż.

Na południe od cerkwiska, w lesie tkwi jeszcze jedna zrujnowana kapliczka z początku XX w. Natomiast na wschód od cerkwiska – spotkamy przy dawnej drodze, kamienny krzyż przydrożny z 1911 roku, gdzie możemy zobaczyć jak przyroda pochłania z roku na rok, stworzone przez człowieka przedmioty.

Od lat 50-tych to miejsce przejęła przyroda w swoje posiadanie. Następnie wypasano tutaj owce. Jednak, jako miejsce zamieszkania – nigdy już się nie odrodziło.

W latach 70-tych wybudowano na Przysłupiu schronisko Kolibę, które po przebudowie, funkcjonuje do dziś.

Swego czasu Caryńskie było miejscem dla tzw. „wykolejonych życiowo”. Działał tutaj nieformalny ośrodek terapii odwykowej i narkomanów. Jednak od 1991 roku – teren jest pod opieką Bieszczadzkiego Parku Narodowego, – co całkowicie eliminuje jakiekolwiek osadnictwo w tym terenie.

Ścieżka historyczno – przyrodnicza (kolor czerwony) Przysłup Caryński – Krywe, daje nam możliwość poznania reliktów tej dawnej wsi.

Lidia Tul-Chmielewska

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.