Komańcza – cerkiew grekokatolicka pw. Opieki Bogurodzicy

Nowa cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy zbudowana w latach 1985 – 88.

Nowa cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy zbudowana w latach 1985 – 88. Górna część świątyni pochodzi z dawnej cerkwi przeniesionej z Dudyńca k. Sanoka. Świątynia jest orientowana, murowana, z górną częścią drewnianą, zrębową, szalowana gontem. Cerkiew została zbudowana w tzw. stylu narodowym – ukraińskim. Nad nawą główną znajduje się ośmioboczna kopuła na bębnie z pendentywami, nad pozostałymi częściami dachy dwuspadowe. We wnętrzu ściany pokryte boazerią. Na stropie nawy zachowała się oryginalna polichromia z cerkwi w Dudyńcach, która przedstawia Nowotestamentową Trójcę Świętą.

Ozdobą świątyni jest ikonostas przekazany w depozyt ze składnicy ikon w Łańcucie, który pochodzi prawdopodobnie z końca XIX stulecia. Jednak niektóre z brakujących ikon zostały uzupełnione współczesnymi kopiami. W bocznym ołtarzu po prawej stronie cudowna ikona Matki Bożej Pokorowy. Po prawej stronie od ikonostasu ciekawa ikona Bogurodzicy, która pochodzi z cerkwi w Śliwnicy pod Przemyślem.

W przyziemiu znajduje się świetlica i pomieszczenia gospodarcze. Na zachodniej ścianie przednawia, od strony zachodniej znajduje się tablica poświęcona rocznicy 1000-lecia Chrztu Rusi Kijowskiej oraz 400-lecia Unii Brzeskiej. Z tyłu cerkwi, od strony drogi, stoi krzyż upamiętniający biskupów i duchownych z tego terenu, którzy zasłużyli się dla kościoła greckokatolickiego i byli prześladowani w okresie powojennym. Przed cerkwią usytuowana jest dzwonnica parawanowa z trzema nowymi dzwonami. Obok cerkwi w 1988 roku postawiono krzyż milenijny, dla upamiętnienia tysiąclecia chrztu Rusi Kijowskiej. Świątynia stoi w centrum wioski, przy głównej drodze do Wisłoka.

Czas zwiedzania uzależniony jest od jego sposobu. Przyjęto, że obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć.

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w załatwianiu wejść do obiektów.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.