Bystre k/Czarnej – cerkiew pw. Michała Archanioła

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Michała Archanioła. Zbudowana została w 1902 roku, na miejscu starszej świątyni.

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Michała Archanioła została zbudowana w 1902 roku, na miejscu starszej świątyni. Po 1951 roku świątynia została całkowicie opuszczona, po wysiedleniu miejscowej ludności. Mimo starań wiernych rzymskokatolickich nie została przywrócona do kultu z powodu oporu władz. Wyposażenie wnętrza zostało rozkradzione w latach pięćdziesiątych. W 1962 roku pozostałe elementy wyposażenia wywieziono do tzw. „Składnicy Ikon w Łańcucie”. Tam też znajduje się duża część XVIII-wiecznych ikon z tutejszego ikonostasu. W cerkwi pozostała tylko rama ikonostasu, podstawa ołtarza i kwot.

Na początku lat 90. istniała propozycja przeniesienia cerkwi do Sanoka, z przeznaczeniem na parafialną cerkiew greckokatolicką. Jednakże staraniem działaczy Bieszczadzkiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami (TOnZ) świątynia pozostała na miejscu. W 1993 przeprowadzono remont dzwonnicy oraz poszycia dachowego. W następnym roku wyremontowano prezbiterium. Zimą 2000 roku wiatr uszkodził poszycie kopuły nad narteksem. Latem zabezpieczono uszkodzenia. Cerkwią przez cały ten czas opiekuje się wspomniany już Bieszczadzki Oddział TOnZ. Cerkiew jest trójdzielna, orientowana, konstrukcji zrębowej i stanowi klasyczny przykład ukraińskiego stylu narodowego. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, z dwoma zakrystiami. Po bokach nawy głównej znajdują się dwie nawy boczne. Całość wieńczą trzy oktogonalne kopuły pobite blachą, z pozornymi latarniami. Zwieńczone pozornymi latarniami są również nawy boczne. Bryłę obiega daszek okapowy. We wnętrzu urządzono ekspozycję krzyży i utensyliów cerkiewnych, które pochodzą ze zniszczonych bieszczadzkich cmentarzy i cerkwi.

Przed głównym wejściem leży płyta nagrobna, położona jako stopień, pochodząca zapewne ze starego przycerkiewnego cmentarza. Obok cerkwi stoi murowana dzwonnica parawanowa, z 1939 roku. Po drugiej stronie drogi znajduje się cmentarz z interesującymi, starymi nagrobkami. Największy z tutejszych dzwonów zakopano w czasie ostatniej wojny. Następnie, odnaleziony w 1993 roku, został zawieszony na dzwonnicy w Michniowcu. Dwa mniejsze dzwony zostały zabrane w latach 50. przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.