Chmiel – cerkiew pw. św. Mikołaja

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Mikołaja, zbudowana w 1906 roku.

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Mikołaja została zbudowana w 1906 roku. Po 1951 roku służyła jako magazyn sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej. Wyposażenie wnętrza rozkradziono. W 1969 roku cerkiew powróciła do kultu w charakterze parafii rzymskokatolickiej. W 1977 roku zakończono remont świątyni. W 1968 roku cerkiew miała być spalona dla potrzeb filmu “Pan Wołodyjowski” J. Hoffmana, związanego z pożarem Raszkowa – udało się ją uratować dzięki protestom środowiska konserwatorów zabytków.


Cerkiew jest orientowana, trójdzielna, konstrukcji zrębowej, oszalowana deskami. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, do niego zaś dobudowane są dwie zakrystie. Przed przednawiem znajduje się niewielki przedsionek. Nad nawą główną jest kopuła, posadowiona na ortogonalnym tamburze. Na jej szczycie oraz na narteksie i prezbiterium niewielkie makowiczki. Świątynię obiega wydatny daszek okapowy, wsparty na wystających ze zrębu, ozdobnie profilowanych belkach. Dachy kalenicowe. Oryginalne wyposażenie nie zachowało się.


Przed cerkwią stoi prowizoryczna drewniana dzwonnica z dzwonem z 1932 roku, przeniesionym w latach 50. z nieistniejącej już wsi Ruskie. Stojącą tu siedemnastowieczną dzwonnicę rozebrano w latach 70.

Przy cerkwi zachowała się ciekawa płyta nagrobna z zatartym napisem “1641, Jula 17”. Jest to podobno płyta nagrobna biskupa Hieronima Ustrzyckiego herbu Przestrzał i znajdowała się prawdopodobnie wewnątrz starszej świątyni, rozebranej w 1746 roku. Na płycie widoczny jest herb i inskrypcja w języku starocerkiewnym.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.