Górzanka – cerkiew pw. św. Paraskewy

Cerkiew w Górzance wybudowana na wzgórzu, otoczona starymi dębami, drewniana świątynia – jest dawną greckokatolicką cerkwią pw. św. Paraskewy.

Górzanka leży nieco na uboczu od tzw. „małej pętli bieszczadzkiej”. Dojechać do niej można skręcając w Wołkowyji w stronę Baligrodu, lub też od strony Stężnicy – po kilkukrotnym przejechaniu w bród potoku Wołkowyjka.

Wybudowana na wzgórzu, otoczona starymi dębami, drewniana świątynia jest dawną greckokatolicką cerkwią pw. św. Parasekwy. Od 1969 roku jest to kościół parafialny pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa.

Cerkiew (obecnie kościół) to trójdzielna budowla składająca się z babińca, nawy i prezbiterium, konstrukcji zrębowej,oszalowana.

Wnętrze świątyni zdobi wyjątkowy ikonostas, którego figury wykonane są techniką płaskorzeźby polichromowanej. Prawdopodobnie został wykonany na początku XVII wieku. Ikonostas ten, inny niż tradycyjny – składający się z pisanych ikon, budził kontrowersje, dlatego też w 1912 roku biskup nakazał go rozebrać jako niekanoniczny. Mieszkańcy wsi rozebrali ikonostas, ale go nie usunęli z kościoła. Poszczególne elementy ikonostasu rozwieszono w różnych częściach cerkwi.

Do dziś przetrwały tylko płaskorzeźby przedstawiające fragment ikonostasu Grupa Pasyjna. Ikonostas z płaskorzeźb zrekonstruowano w latach 2005 – 2010, ogromnym staraniem księdza Piotra Bartnika, proboszcza tutejszej parafii. Ikonostas figuralny to prawdziwy unikat, dzieło jedyne w swoim rodzaju i jedyne w kraju.

Wnętrze tej świątyni zdobią także dwa ołtarze boczne i jeden główny. Jeden z ołtarzy pochodzi z rozebranego kościoła w sąsiedniej Wołkowyji – miało to miejsce w związku z utworzeniem Zalewu Solińskiego.  Wnętrze świątyni w Górzance jest pokryte polichromią figuralną i architektoniczną, pochodzącą z 1912 roku.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.