Hłomcza – pw. Soboru NMP

Cerkiew grekokatolicka pw. Soboru NMP (obecnie Proroka Eliasza), drewniana, wzniesiona w 1859 r.

Cerkiew grekokatolicka p.w. Soboru NMP, (obecnie Proroka Eliasza) drewniana, wzniesiona w 1859 r. Jest to budynek trójdzielny, orientowany, konstrukcji zrębowej, szalowany deskami. Wewnątrz stropy płaskie, chór muzyczny wsparty na czterech drewnianych kolumnach. W ścianie zachodniej nawy, na wysokości chóru trójdzielne przezrocze otwarte do babińca.

Ikonostas cerkwi w Hłomczy

Ikonostas jest współczesny świątyni, o cechach barokowych, bez zwieńczenia, architektoniczny z ikonami z początku dwudziestego wieku.

Przycerkiewna dzwonnica jest współczesna cerkwi – murowana, parawanowa, o dwóch filarach, wspierających dach czterospadowy pobity blachą. Jeden z dzwonów z datą 1668 i napisem łacińskim oraz plakietkami (Dzieciątko Jezus, Matka Boża z Dzieciątkiem), dwa pozostałe dzwon dziewiętnastowieczne. W latach 1946-60 użytkowana przez kościół rzymskokatolicki, następnie przez cerkiew prawosławną, a od 1991 r. odbywają się tu ponownie nabożeństwa greckokatolickie.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć.

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w rezerwacji wejść do obiektów.

Klucze na plebani obok cerkwi.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.