Hołuczków – cerkiew pw. Św. Paraskewii

Parafialna cerkiew grekokatolicka pw. Św. Paraskewii, zbudowana w 1858 r. 

Parafialna cerkiew greckokatolicka p.w. Św. Paraskewii, zbudowana w 1858 r. Obecnie użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. Jest świątynią orientowaną, drewnianą, konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowej, oszalowana deskami w pionie, trójdzielna. Nad wejściem głównym zadaszenie wykonane podczas remontu w 1902 roku. Jest ono pobite blachą z ozdobną wycinanką i dekoracją w formie „Oka Opatrzności”. Architektoniczny ikonostas pochodzi z 1908 roku. Na drzwiach do obu zakrystii przybito elementy carskich wrót ze starszego ikonostasu, współczesnego cerkwi.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć.

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w rezerwacji wejść do obiektów.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.