Hoszowczyk – cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy, zbudowana ok. 1930 roku.

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy została zbudowana ok. 1930 roku. Po 1931 roku koloniści z sokalszczyzny starali się o odprawianie nabożeństw rzymskokatolickich w tej świątyni. Niestety władze nie wydały na to zgody. Świątynia, o założeniu centralnym, nawiązuje do stylu huculskiego. Po 1951 r. wykorzystywana była jako magazyn. Dopiero w 1970 roku cerkiew przekazano kościołowi rzymskokatolickiemu. W 2002 roku dokonano remontu konstrukcji. Obiekt jest orientowany, konstrukcji zrębowej, oszalowany deskami w pionie, z arkadowym listwowaniem.

Cerkiew reprezentuje jeden z wariantów ukraińskiego stylu narodowego. Budowla jest orientowana, trójdzielna, posadowiona na rzucie krzyża łacińskiego. Nad nawą główną jest umieszczona kopuła na oktogonalnym tamburze, w całości pobita blachą. Do trójbocznie zamkniętego prezbiterium dostawione 2 zakrystie. We wnętrzu brak oryginalnego wyposażenia. W prezbiterium i w nawach bocznych stropy płaskie, w nawie i narteksie pozorne sklepienia zwierciadlane. W ołtarzu głównym ikona Matki Bożej Dobrej Rady.

Wnętrze pozbawione jest dawnego wyposażenia. Na ołtarzu głównym ikona Matki Bożej Dobrej Rady, w prawym ołtarzu bocznym obraz św. Michała Archanioła.

Obok cerkwi znajduje się cmentarz z kilkoma przedwojennymi nagrobkami oraz kilka grobów powojennych osadników.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć.

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w rezerwacji wejść do obiektów.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.