Jałowe – cerkiew pw. św. Mikołaja

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Mikołaja, zbudowana w 1903 roku. 

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Mikołaja, zbudowana w 1903 roku. Po 1951 roku osadnicy z sokalszczyzny odprawiali w niej nabożeństwa rzymskokatolickie, co zakończyło się zamknięciem świątyni przez władze. W 1970 roku mieszkańcy wsi zorganizowali wokół cerkwi uroczystą procesję z cudownym obrazem Matki Bożej Bieszczadzkiej z Jasienia, za co władze ukarały uczestników. W 1971 roku świątynia powróciła do kultu, jako kościół filialny parafii w Jasieniu.

Świątynia jest budowlą orientowaną, konstrukcji zrębowej, częściowo pobita gontem, trójdzielna. Przy prezbiterium zakrystia od strony północnej. Przednawie poprzedza przedsionek o konstrukcji słupowo-ramowej. Wokół budynku wydatny daszek okapowy, osłaniający dolne partie zrębu. W nawie głównej sklepienie segmentowe. W ołtarzu głównym obraz Wniebowzięcia Matki Bożej. Na prawo od niego ikona Archanioła Michała, na lewo obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Na północnej ścianie prezbiterium obraz Chrystusa Błogosławiącego, z przedstawieniem rodziny fundatora.

Zachowały się fragmenty ikonostasu z 1902 roku, które umieszczono na ścianach nawy i prezbiterium. Przed cerkwią stoi murowana dzwonnica parawanowa. Na przycerkiewnym cmentarzu kilka zachowanych nagrobków z początku XX wieku. Nieopodal stoją ruiny grobowej, murowanej kaplicy rzymskokatolickiej z kryptą. Jest to zapewne kaplica grobowa Anny Nowosielskiej, właścicielki tutejszych dóbr. Postawiono ją zapewne w 1882 roku.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć. Cerkiew znajduje się na trasie Ekomuzeum “Tropiciele zaginionych śladów”

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w rezerwacji wejść do obiektów.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.