Jawornik Ruski – cerkiew pw. św. Dymitra

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra powstała w 1882 r.

Jawornik Ruski

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra powstała w 1882 r., a w latach  60. XX wieku została wyremontowana. Obok znajduje się kościół rzymskokatolicki pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Do 2000 roku, czyli do czasu wybudowania nowego kościoła rzymskokatolickiego, cerkiew pełniła rolę kościoła, filia parafii w Borownicy. Obiekt orientowany, konstrukcji zrębowej, oszalowany deskami w pionie. Na dole fartuch gontowy. Bryła trójdzielna. Prezbiterium zamknięte trójbocznie. Od strony północnej zakrystia. Narteks poprzedza przedsionek. Poszczególne części konstrukcji poryte są oddzielnymi dachami kalenicowymi, zwieńczone baniastymi wieżyczkami.

Wewnątrz polichromia figuralna i ornamentalna z XIX w., a na stropie nawy głównej jest umieszczone wyobrażenie Matki Bożej Pokrow w otoczeniu aniołów. Na profilowanej balustradzie chóru król Dawid i napis cyrylica: „Chwalcie jego wszystkie języki, Chwalcie jego wszystkie narody.” Zachowany, niekompletny ikonostas – brakuje wrót carskich. Za ikonostasem jest ołtarz z baldachimem. Na chórze znajduje się malowany krzyż, z przestrzelonym ramieniem, o którym krąży legenda, że uczynił to żołnierz podczas I wojny światowej, za co rychło spotkała go kara.  Przed cerkwią, nieco z boku, murowana dzwonnica parawanowa. Na cmentarzu kilka starych nagrobków. W Jaworniku Ruskim urodził się Mychajło Werbyckyj, wybitny ukraiński kompozytor dziewiętnastowieczny, autor muzyki do obecnego hymnu Ukrainy.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć.

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w rezerwacji wejść do obiektów.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.