Krościenko – cerkiew pw. Narodzenia Matki Bożej

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Matki Bożej, zbudowana w 1794 roku.

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy, zbudowana w 1794 roku. Niektóre źródła podają 1799 rok. Remontowana była w 1864 roku. Dobudowano wówczas przedsionek i oszalowano ściany deskami w pionie. Po wojnie świątynie użytkowano jako magazyn nawozów. W 1971 roku cerkiew przejęli rzymskokatolicy i dokonali gruntownego remontu świątyni.

Cerkiew jest budowlą orientowaną, konstrukcji zrębowej, z przedsionkiem konstrukcji słupowej, oszalowana, trójdzielna. Przy prezbiterium znajduje się zakrystia od strony północnej. Przed narteksem niewielki przedsionek. Nad nawą kopuła na ortogonalnym tamburze, również pobitym gontem. We wnętrzu cerkwi stropy belkowane. W nawie strop jest spięty dwoma krzyżującymi się tragarzami. Wystrój wnętrza nie zachował się.

Przy cerkwi stoi dzwonnica z XIX wieku, konstrukcji słupowo-ramowej, przykryta namiotowym dachem, pobitym gontem. Powyżej cerkwi cmentarz z nagrobkami z XIX i XX wieku.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć.

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w rezerwacji wejść do obiektów.

Klucze na plebanii poniżej cerkwi – Krościenko 173.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.