Kulaszne – cerkiew pw. św. Michała Archanioła

Jest to najmłodsza w regionie cerkiew greckokatolicka, konsekrowana została w czerwcu 2006 roku.

Jest to najmłodsza w regionie cerkiew greckokatolicka, która była konsekrowana w czerwcu 2006 roku. Jest świątynią murowaną z cegły, trójdzielną, orientowaną, zaś do prezbiterium od strony północnej i południowej dostawione są dwie zakrystie. Bryła świątyni nawiązuje do średniowiecznej architektury ruskiej. We wnętrzu znajdują się współczesne polichromie i ikonostas. Świątynia stoi po wschodniej stronie drogi głównej, prowadzącej w kierunku Zagórza.

Poprzednią cerkiew w Kulaszanem zbudowano w 1906 roku. Była to świątynia drewniana, zrębowa, orientowana. Uległa spaleniu w 1974 roku. W jej miejscu zbudowano murowany kościół rzymskokatolicki. Po dawnej świątyni zachowała się jedynie murowana z kamienia i z cegły, ośmioboczna, dwukondygnacyjna dzwonnica, którą postawiono na początku dwudziestego wieku.

Na przycerkiewnym cmentarzu znajduje się wiele starych nagrobków. Tutaj również jest grób Jędrka Wasilewskiego “Połoniny” – z charakterystycznym pomnikiem z podków końskich.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć.

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w załatwianiu wejść do obiektów.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.