Leszczowate – cerkiew pw. św. Paraskewii

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Paraskewy, zbudowana w 1922 roku, w miejscu starszej.

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Paraskewy, zbudowana w 1922 roku, w miejscu starszej. Po wysiedleniu mieszkańców, przejęta przez wiernych rzymskokatolickich i użytkowana jako kościół do dziś. Jest to świątynia orientowana, konstrukcji zrębowej. Postawiona na rzucie krzyża łacińskiego, reprezentuje jeden z wariantów ukraińskiego stylu narodowego. Prezbiterium zamknięte trójbocznie. Nad nawą cebulasta kopuła na oktogonalnym tamburze. Dachy kalenicowe, zwieńczone baniastymi wieżyczkami. We wnętrzu, stropy i ściany oraz część kopuły pokryta jest polichromią figuralną i ornamentalną, wykonaną w 1937 roku.

Przy wejściu do przednawia wypisane nazwiska fundatorów świątyni. W prezbiterium ołtarz nakryty baldachimem. Przy ścianie wschodniej kiwot, nad którym zawieszono Mandylion. Fragmenty ikonostasu z pierwszej połowy dziewiętnastego wieku. Przy wschodniej ścianie prezbiterium ołtarze w późnobarokowych ramach, będące częścią dawnego ikonostasu z ażurowymi kolumnami i XX wiecznymi ikonami. Ikona w ołtarzu przedstawia Bogurodzicę w bluzce z ludowymi haftami. W nawie dwa ołtarze boczne z późniejszymi ikonami. W cerkwi znajduje się również ikona z przedstawieniem Pasji, pochodząca z XVII wieku. Przed cerkwią stoi dwukondygnacyjna dzwonnica konstrukcji słupowo-ramowej prawdopodobnie z 1717 roku, oszalowana deskami w pionie, kryta dachem namiotowym. Na dzwonnicy dzwon z XVI wieku. Powyżej cmentarz, na którym znajduje się grobowiec Kraińskich.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć.

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w rezerwacji wejść do obiektów.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.