Liskowate – cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy zbudowana w 1832 roku,

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy zbudowana w 1832 roku, lub wcześniej, zaś wówczas tylko gruntownie zmodernizowana, przez cieśli Iwana Raka z Łopuszanki i Wasyla Tomczaka z Lisówka. Była remontowana w 1929 roku, m.in. dotyczyło to galerii przy przednawiu oraz dachu nad nim.

W latach pięćdziesiątych cerkiew została zamieniono na magazyn. W 1960 roku przeprowadzono pierwsze prace konserwatorskie przy obiekcie. Nie odtwarzając jednak ażurowej galerii. Od 1974 roku do lat dziewięćdziesiątych cerkiew służyła wyznawcom rzymskokatolickim, w charakterze kościoła filialnego. Po zbudowaniu nowego została ponownie opuszczona. Jest to jeden z nielicznych w Polsce przykładów archaicznej architektury ruskiej. Obecnie jest sukcesywnie remontowana. Świątynia jest orientowana, zrębowa, o węgłach na obłap z ostatkami, częściowo pobita gontem.

Zewnętrznie wyraźnie trójdzielna, pokryta łamanymi dachami namiotowymi. Prezbiterium przykrywa łamany dach kalenicowy. Nad narteksem oddzielne pomieszczenie, architektoniczny relikt dawnej odrębnej kaplicy-cerkwi, w tej świątyni podobno pod wezwaniem św. Dymitra. Wokół przednawia istniała niegdyś nie zachowana do dziś galeria. Pozostały po niej tylko wysunięte belki zrębu i belka poprzeczna. Dachy pokryte gontem. Wokół cerkwi daszek okapowy, wsparty na belkach zrębu. Wewnątrz w nawie sklepienie zwierciadlane, spięte dwoma skrzyżowanymi tragarzami. Oryginalne wyposażenie nie zachowało się. Zawieszone na ścianach obrazy pochodzą z innych świątyń. Przy cerkwi murowana dzwonnica parawanowa i cmentarz z kilkoma starymi nagrobkami.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.