Łukowe – cerkiew pw. św. Dymitra

Murowana, greckokatolicka cerkiew parafialna pod wezwaniem św. Dymitra, zbudowana w 1828 roku, z fundacji Truskolaskich.

Murowana, greckokatolicka cerkiew parafialna pod wezwaniem św. Dymitra, zbudowana w 1828 roku, z inicjatywy Truskolaskich. Odnowiona w 1927 r. Po 1947 r. przejęta przez wiernych rzymskokatolickich, od 1970 roku służy jako kościół parafialny. Cerkiew jest murowana z kamienia, potynkowana, orientowana, zewnętrznie dwudzielna, barokowo-klasycystyczna. Przednawie wieńczy niewysoka wieża. Z dawnego wyposażenia zachował się obraz Bogurodzicy z dzieciątkiem, datowany na  XVII wiek i dziewiętnastowieczne feretrony. Przed świątynią stoi dzwonnica bramna, murowana z kamienia, zbudowana w XIX w.

Cerkiew stoi w centrum wsi przy głównej drodze.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć.

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w rezerwacji wejść do obiektów.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.