Michniowiec – cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy, wzniesiona w 1863 roku.

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy została wzniesiona w 1863 roku, a następnie była odnowiona w roku 1924. Po 1951 roku świątynia została zamknięta i przez kolejne lata była użytkowana w charakterze magazynu zbożowego. W 1962 roku wywieziono z niej ikony oraz pozostały sprzęt cerkiewny do tzw. Składnicy Ikon w Łańcucie. W 1973 roku cerkiew przejęli wierni rzymskokatoliccy. Remont świątyni ukończono w 1981 roku.

Cerkiew jest orientowana, konstrukcji zrębowej, trójdzielna, oszalowana deskami w pionie. Nawa główna na rzucie ośmioboku, co jest nawiązaniem do romańskiej rotundy. Od zachodu znajduje się przednawie z dostawionym przedsionkiem. Nad prezbiterium jest usytuowana nawa i narteks kopuły, które są zwieńczone pozornymi latarniami. We wnętrzu, nad nawą główną umieszczono ośmiopolową kopułę wspartą na słupach. W pozostałych pomieszczeniach są stropy płaskie. Chór obiega znaczną część nawy. Na ścianach, kopule i balustradzie chóru są umieszczone współczesne polichromie figuralne, wykonane w 1985 roku.

Ikonostas został częściowo rozmontowany, a ten który pozostał ma półkolisty kształt, upodobniony do łuku tęczy. Wrota diakońskie zbudowane są z pełnych desek. Carskie wrota wiszą w prezbiterium, po obu stronach ołtarza głównego. Ołtarz z polichromowanym kiwotem i baldachimem. Ikony namiestne umieszczono w nawie, w ołtarzu bocznym. Stojąca obok dzwonnica została zbudowana w 1904 roku, przez cieślę Jakuba Hryba. Dolna część wieży jest konstrukcji zrębowej, zaś górna słupowo-ramowej. Całość nakrywa dach namiotowy. Dzwonnica służyła podobno jako kostnica dla samobójców. Za dzwonnicą znajduje się stary cmentarz, na którym zachowały się ciekawe, piaskowcowe nagrobki.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.