Młodowice – cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Poczęcia Bogurodzicy z 1923 r. Po wojnie nie użytkowana, w 1958 roku została przejęta przez kościół prawosławny.

fot. Merlin (wikipedia.org), CC BY-SA 3.0

W latach 1993-97 przeprowadzono gruntowny remont obiektu. Świątynia jest trójdzielna, zrębowa, orientowana. Nad nawą baniasta kopuła na oktogonalnym tamburze. Nad pozostałymi częściami dachy kalenicowe, pobite blachą. Całość obiega daszek okapowy, wsparty na rysiach.  W wnętrzu strop płaski. Ikonostas pochodzi z Huwnik, uzupełniony został pracami Ihumena Atanazego z klasztoru w Ujkowicach. Obecnie jest to filialna cerkiew prawosławna  p.w. św. Anny. Dzwonnica drewniana, ośmioboczna  z ażurową dekoracją w górnej kondygnacji, zwieńczona oktogonalną kopułą z 1923 r.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć.

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w rezerwacji wejść do obiektów.

Klucze na plebanii w Kłokowicach.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.