Olchowce – cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego

Dawna cerkiew parafialna pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, drewniana, wzniesiona w 1844 r. 

Od 1947 roku cerkiew jest użytkowana w charakterze kościoła rzymskokatolickiego. Obiekt jest orientowany, drewniany, trójdzielny, konstrukcji zrębowej, oszalowany gontem, zewnętrznie dwudzielna. Dziewiętnastowieczny ikonostas zachowany w całości, jednak podczas adaptacji na kościół część centralną ikonostasu cofnięto w głąb prezbiterium. Obok cerkwi murowana dzwonnica parawanowa.

Świątynia stoi po północnej stronie głównej drogi, przy wyjeździe z miasta w kierunku Przemyśla.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć.

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w rezerwacji wejść do obiektów.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.