Piątkowa – cerkiew pw. św. Dymitra

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra z 1732 r.

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra z 1732 r. – której generalny remont przeprowadzono w 1881 r. Uszkodzona w latach 1939 – 1945 została odbudowana w okresie 1958 – 1961 oraz w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Obecnie nieużytkowana. Budowana na zrąb, trójdzielna, orientowana. Nakryta trzema kopułami na ośmiobocznych cokołach. Wokół obiektu wydatny okap, wsparty na murowanych słupach. Całość kryta gontem. Zrąb poniżej okapu odsłonięty. Stanowi doskonały przykład barokowej, ludowej architektury ruskiej. Od zachodu prostokątny, ozdobnie wycięty portal, z wyrytą inskrypcją fundacyjna i datą budowy cerkwi.  Drzwi zdobią metalowe okucia. Wyposażenie świątyni nie zachowało się. Cerkiew położona jest w zakolu potoku Jawornik, okolona starymi drzewami. Obok zniszczony cmentarz. Obecnie akcję zbierania pieniędzy na remont tej świątyni prowadzi francuskie stowarzyszenie „Gonty w Polsce”.

Czas zwiedzania uzależniony jest od jego sposobu. Przyjęto, że obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć.

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w rezerwacji wejść do obiektów.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.