Polana – cerkiew pw. św. Mikołaja

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Mikołaja, zbudowana w 1790 roku.

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Mikołaja została zbudowana w 1790 roku. W 1922 roku odnowiono ją i przedłużono nawę główną. Najprawdopodobniej świątynię tę pierwotnie zbudowano z przeznaczeniem na rzymskokatolicką kaplica dworska, którą Urbańscy (ówcześni właściciele wsi) przekazali ruskiej gromadzie, w zamian za pomoc przy budowie kościoła. W cerkwi znajdowała się dawniej płyta nagrobna Romerów, pochodząca z XVII wieku. Po 1951 roku użytkowano ją w charakterze magazynu zboża. W 1968 roku podjęto próbę odprawiania w cerkwi nabożeństw rzymskokatolickich, gdyż pobliski kościół rozebrali w latach 50. pracownicy PGR-u. Władze jednak zaplombowały świątynię.

fot. Lidia Tul-Chmielewska

W 1970 roku cerkiew przeszła na własność kościoła rzymskokatolickiego, a w 1982 r. utworzono tu parafię. Świątynia jest drewniana, orientowana, konstrukcji zrębowej, oszalowana, dwudzielna, zaś prezbiterium zamknięte trójbocznie. Wejście do przednawia jest osłonięte daszkiem pulpitowym, wspartym na wystających belkach zrębu. W prezbiterium znajduje się płaski strop, a w nawie głównej pozorne sklepienie kolebkowe. Na sklepieniu i ścianach są umieszczone polichromie figuralne. W ołtarzach bocznych znajdują się ikony Matki Bożej z Dzieciątkiem. Przed cerkwią stoi dzwonnica słupowo-ramowa, którą wzniesiono w 1922 roku, konstrukcji słupowej, oszalowana, o dwóch kondygnacjach podzielonych daszkiem okapowym i lekko pochyłych ścianach.

fot.Lidia Tul-Chmielewska

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć.

fot. Lidia Tul-Chmielewska

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w rezerwacji wejść do obiektów.

Klucze i informacja na plebani w Polanie.

fot. Lidia Tul-Chmielewska
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.