Posada Rybotycka – cerkiew pw. św. Onufrego

Dawna prawosławna, następnie greckokatolicka cerkiew klasztorna pw. św. Onufrego. Jest najstarszą w Polsce murowaną cerkwią obronną.

Dawna prawosławna, następnie greckokatolicka cerkiew klasztorna pw. św. Onufrego jest najstarszą w Polsce murowaną cerkwią typu obronnego i została zbudowana w pierwszej połowie XV wieku. Usytuowana jest na naturalnym wzniesieniu terenu, na skraju wsi. Otoczona pozostałościami kamiennego muru obronnego. Zbudowana na planie wzdłużnym, trójdzielna, orientowana, każda z części świątyni pokryta jest oddzielnym dachem – namiotowym nad nawą i wiwtarem oraz kalenicowym nad narteksem. Najstarszą częścią cerkwi jest prezbiterium (wiwtar) zwieńczony gotyckim szczytem, pochodzące z początku XV lub nawet końca XIV stulecia. Nawę główną zbudowano w XV wieku. Narteks powstał przed 1506 rokiem. Nad narteksem znajduje się pomieszczenie po dawnej kaplicy. W górnej kondygnacji zachowały się okienka strzelnicze. Wnętrza pokrywają sklepienia kolebkowe.

We wnętrzu cerkwi zobaczyć można zachowane fragmenty XVII-wiecznej polichromii, a także ryte w tynku napisy w języku łacińskim i ruskim oraz daty m.in.1506, 1514 pozostawione przez pielgrzymów. Zachował się także murowany ikonostas z Wrotami Carskimi oraz pojedynczymi Wrotami Diakońskimi. W 1966 roku, odkryto w nawie głównej XVI- wieczną polichromię. W czasie remontu, w latach 1984-85 zrekonstruowano część murów obronnych. Obok cerkwi murowany budynek plebanii. W domu nieopodal klucze do cerkwi. Mnisi zamieszkiwali tu do XVIII wieku, kiedy po synodzie zamojskim opuścili klasztor i przenieśli się prawdopodobnie do Dobromila. Według legendy miano tu pochować ostatniego władykę prawosławnego Przemyśla – Michała Kopystynskiego.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć.

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w rezerwacji wejść do obiektów.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.