Rabe – cerkiew pw. św. Mikołaja

Drewniana cerkiew greckokatolicka zbudowana w 1852 roku. Po 1951 roku wykorzystywana w charakterze magazynu. Podobno składowano w niej ikony i utensylia pochodzące z innych cerkwi. 

Drewniana cerkiew greckokatolicka zbudowana w 1852 roku. Od 1974 roku służy jako kościół rzymskokatolicki. Cerkiew jest orientowana, konstrukcji zrębowej, pobita gontem, trójdzielna. Zakrystia od północnej strony prezbiterium. Od frontu, przy przednawiu ganek wsparty na pięciu drewnianych kolumnach, zwieńczony pasem kratowań. Świątynię wieńczy ortogonalny tambur z namiotowym, wielospadowym dachem.

Cerkiew obiega wydatny daszek okapowy. W zwieńczeniu ganku przedwojenny krucyfiks z postacią Chrystusa, wycięty z blachy. W częściowo rozmontowanym, klasycystycznym ikonostasie brak kilku ikon proroków. Dwie ikony namestne: Archanioła Michała i św. Mikołaja, zawieszono w prezbiterium, po bokach ołtarza głównego. Na północnej ścianie prezbiterium umieszczono carskie wrota. W narteksie i w nawie znajdują się ikony z rzędu proroków, pochodzące z rozebranej w latach osiemdziesiątych cerkwi w Lutowiskach. Również z tamtejszej cerkwi pochodzą ikony Narodzenia Bogurodzicy i Ostatnia Wieczerza. Obok cerkwi cmentarz z kilkoma starymi nagrobkami i murowana dzwonnica parawanowa. Dzwony z tutejszej cerkwi zdjęto w 1953 roku i wywieziono na złom.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć.

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.