Rakowa – cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy

Greckokatolicka cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy, wzniesiona w 1850 roku. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej została zamieniona na kościół rzymskokatolicki.

Greckokatolicka cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy, wzniesiona w 1850 roku, odnawiana w 1900 roku. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej została zamieniona na kościół rzymskokatolicki. Świątynia jest orientowana, drewniana, konstrukcji zrębowej. Zewnętrznie dwudzielna, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Od północnej strony dostawiona do prezbiterium zakrystia, od południa składzik. Przednawie poprzedzonej jest szerszym przedsionkiem, zwieńczonym wieżą. Ściany i stropy pokryte są polichromiami o motywach geometrycznych i roślinnych. W prezbiterium polichromie iluzjonistyczne. Ikonostas pochodzi z 1894 roku i jest dziełem Zygmunta Bogdańskiego. Uległ on częściowemu demontażowi – carskie wrota umieszczono po dwóch stronach prezbiterium, zaś dwie, środkowe ikony namiestne zawieszono na ścianach nawy. Świątynia otoczona wieńcem starych drzew, na przycerkiewnym cmentarzu kilka interesujących nagrobków. Obecnie cerkiew pełni funkcję filialnego kościoła parafii Tyrawa Wołoska.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć.

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w rezerwacji wejść do obiektów.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.