Roztoki Dolne – cerkiew pw. św. Michała Archanioła

Cerkiew pw. św. Michała Archanioła wzniesiona w 1830 roku na miejscu poprzedniej, również drewnianej wzmiankowanej już w 1761 r.

W dolinie odchodzącej na południe od drogi z Mchawy do Kalnicy położone są Roztoki Dolne, w których stoi drewniana, dawna greckokatolicka cerkiew pw. św. Michała Archanioła.

Cerkiew została wzniesiona w 1830 roku na miejscu poprzedniej, również drewnianej wzmiankowanej już w 1761 r. W 1908 roku miała miejsce konsekracja i odnowienie świątyni. Wnętrze cerkwi zdobił ikonostas z początków XIX w wieku. Od 1946 roku cerkiew stała opuszczona. W latach 60. XX wieku cerkiew zaczęto użytkować jako kościół rzymskokatolicki. Kolejna przebudowa miała miejsce w 1983 roku, kiedy to dobudowano 2 wieże i kruchtę, natomiast usunięto z wnętrza pozostałości ikonostasu, które spalono. Z dawnego wyposażenia cerkwi zachowała się ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem, dwie ikony umieszczone na bocznych ołtarzach oraz ołtarz cerkiewny. Natomiast do Muzeum Historycznego w Sanoku trafił ocalały kartusz z XVII w. wieńczący ikonostas z postaciami proroków.

Do cerkwi prowadzi dzwonnica zbudowana prawdopodobnie na początku lat 80. ubiegłego wieku z dzwonem z 1928 roku, na którym widnieje ruska inskrypcja. Na przycerkiewnym cmentarzu, użytkowanym do dziś, nie zachowały się stare nagrobki, natomiast zachowało się wiele mogił zwieńczonych drewnianymi krzyżami.

 

B.M. K.P.

Źródło:  S. Kryciński, Cerkwie w Bieszczadach s.37-38

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.