Rzepedź – cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy

Greckokatolicka cerkiew filialna parafii w Komańczy, pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy.

Greckokatolicka cerkiew filialna parafii w Komańczy pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy przed II wojną światową pełniła rolę świątyni parafialnej. W latach 1950-60 była użytkowana jako rzymskokatolicka kaplica cmentarna. W 1987 roku powróciła do pierwotnych właścicieli. Z końcem lat 90. przeszła gruntowny remont. Zbudowano ją w 1824 roku, a konsekrowano w 1826 roku. Remont miał miejsce w 1896 roku, kiedy to prawdopodobnie od południa dostawiono zakrystię oraz przebudowano konstrukcję dachu. Kolejny remont wykonano w 1969 roku. Wówczas wspomniana zakrystia uległa rozbiórce. Kolejny remont cerkwi miał miejsce w latach 1996-98. W latach 1999-2002 zmieniono gon i naprawiono schody oraz pozostałe części konstrukcji. Budowla jest trójdzielna, zrębowa, orientowana, z zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Przednawie poprzedza niewielki przedsionek konstrukcji słupowo-ramowej, przykryty pulpitowym dachem. Świątynia jest szalowana gontem, a wcześniej deskami. Podczas ostatniego remontu zdjęto z przedsionka część oszalowania. Zachowała się polichromia figuralno-ornamentalna z 1896 roku. Architektoniczny ikonostas pochodzący z początku dziewiętnastego wieku uzupełniono w 1896 r.

Według typologii cerkwi łemkowskich opracowanej przez R. Brykowskiego jest to typ północno-wschodni, wariant bezwieżowy. Bywa on także nazywany osławickim, gdyż obecnie można go spotkać jedynie w dolinie Osławy i Osławicy. Dzwonnicę konstrukcji słupowo-ramowej, stojącą na osi cerkwi zbudowano współcześnie, wraz ze świątynią. Posiada ściany lekko pochyłe ku środkowi. Cerkiew oraz przycerkiewny cmentarz otacza murek z naturalnego kamienia. By dotrzeć do cerkwi trzeba skręcić w lewo, jadąc od strony Komańczy (przed wyjazdem z Rzepedzi), w górę starej części wsi, ok. 1 km.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może się znacznie wydłużyć.

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w załatwianiu wejść do obiektów.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.