Sanok – cerkiew pw. Św. Trójcy

Prawosławna cerkiew katedralna pw. Św. Trójcy, siedziba biskupa Diecezji Przemyskiej i Nowosądeckiej.

Prawosławna cerkiew katedralna pw. Św. Trójcy, siedziba biskupa Diecezji Przemyskiej i Nowosądeckiej, murowana, klasycystyczna, zbudowana w 1784 r. we wnętrzu zachowany, dziewiętnastowieczny ikonostas. Ołtarz współczesny ikonostasowi. W ołtarzu bocznym – po lewej stronie – cudowna ikona Matki Bożej Sanockiej, z XVII wieku. Interesujące polichromie, szczególnie na stropie – ilustrują one sceny podniesienia Krzyża Św. Postacie ubrane są w stroje nawiązujące do czasów panowania króla Daniela Halickiego. Przed cerkwią murowana dzwonnica poświęcona w 1827 roku.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć.

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w rezerwacji wejść do obiektów.

Klucze na plebani – Sanok, ul. Zamkowa 16.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.