Smolnik nad Osławą – cerkiew pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja

Cerkiew greckokatolicka, zbudowana w 1806 roku. 

Cerkiew greckokatolicka, zbudowana w 1806 roku, a następnie remontowana w 1930 r. i 1973 r.. W 1944 roku uszkodzeniu uległy dach i wieża. 20 grudnia 1956 r. cerkiew przejęli wierni rzymskokatoliccy. Wtedy też zostały dokonane podstawowe prace remontowe. 8 sierpnia 1961 roku administracja wojewódzka cerkiew zamknęła. W 1968 roku mieszkańcy włamali się do cerkwi, uporządkowali wnętrze i doprowadzili do odprawienia w niej mszy.

Obecnie świątynia podlega pod rzymskokatolicką parafię w Łupkowie. Jest to świątynia orientowana, otynkowana, trójdzielna. Przednawie i prezbiterium nie wyodrębnione w bryle. Ikonostas z początku dziewiętnastego wieku o charakterze barokowym, z rokokowymi i klasycystycznymi ornamentami. Architektoniczny, z bogatą dekoracją snycerską. Ikony współczesne ikonostasowi, przemalowywane i niekompletne. Rząd prazdnyków wykonany współcześnie. Ołtarz za ikonostasem również dziewiętnastowieczny. Ołtarze boczne z końca osiemnastego stulecia. Na ścianach polichromia figuralno – ornamentalna. Na wieży pod fryzem wyobrażenie św. Mikołaja.

Cerkiew ma cechy stylu józefińskiego. Przed cerkwią znajduje się murowana dzwonnica czworoboczna, dwukondygnacyjna – pierwsza kondygnacja otynkowana, współczesna cerkwi. Na niej dwa niewielkie dzwony. Świątynia stoli w dolinie górnej Osławy, na wzgórzu, ok. 1 km od skrzyżowania z drogą Łupków – Cisna, po prawej stronie drogi.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może się znacznie wydłużyć.

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w załatwianiu wejść do obiektów.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.