Ciśniańsko – Wetliński Park Krajobrazowy

Ciśniańsko – Wetliński Park Krajobrazowy chroni walory przyrodnicze i krajobrazowe Bieszczadów Zachodnich. Walory przyrodnicze zabytki kultury i historii parku można także podziwiać z okien Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej.

Ciśniańsko – Wetliński Park Krajobrazowy

Utworzony został dla ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych Bieszczadów Zachodnich. Jest częścią Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Graniczy z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym i stanowi część jego otuliny. Spośród licznych na tym obszarze szczytów, dziewięć przekracza wysokość 1000 m. n.p.m.  Teren parku krajobrazowego w 83% stanowią lasy będące doskonałym miejscem bytowania zwierząt. Występuje tu około 80 gatunków zwierząt zaliczanych do chronionych lub rzadkich w tym wiele drapieżników. W odludnych ostępach występują niedźwiedzie brunatne, wilki, rysie i żbiki oraz rzadkie gatunki ptaków jak orliki krzykliwe, orły przednie, puszczyki uralskie, czy też puchacze.

Przyroda w Bieszczadach

Spotkać tu można także wiele gatunków chronionych płazów (np. salamandra plamista, traszka karpacka, kumak górski), gadów (np. żmija zygzakowata, gniewosz plamisty) oraz owadów, jak nadobnica alpejska.

Występujące tu lasy tworzą zbiorowiska nazywane buczyną karpacką, złożoną głównie z buków i jodeł. Najbardpark ziej cenne przyrodniczo miejsca, do których można dotrzeć szlakami obejmują rezerwaty: “Zwiezło”, “Cisy na Górze Jawor”, “Woronikówka”, “Gołoborze”, “Sine Wiry”, “Olszyna łęgowa w Kalnicy”, “Przełom Osławy pod Duszatynem”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.