Czarna – Szlak Ikon

Dużą obwodnicą Bieszczadzką przez gminę Czarna prowadzi szlak łącznikowy rowerowego Szlaku Ikon z Ustrzyk Dolnych do Chmiela. Obiekty leżące przy tym odcinku szlaku to kilka wspaniałych cerkwi.

Trasa rowerowa – Czarna – “Szlak Ikon”

Przez gminę Czarna przebiega trasa rowerowa “Szlaku Ikon”, która prowadzi z Ustrzyk Dolnych do Chmiela nad Sanem. Wśród obiektów sakralnych tego szlaku, znajduje się dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Rabem, którą wzniesiono w połowie XX wieku, w miejscu dawnej świątyni z połowy XVI stulecia. Po roku 1951 obiekt ten służył jako magazyn, w którym były przechowywane przedmioty z innych bieszczadzkich cerkwi greckokatolickich. W latach 70. cerkiew została odnowiona i obecnie służy jako kościół rzymskokatolicki. We wnętrzu zachował się częściowo niekompletny ikonostas. Na przeciwko świątyni znajduje się dzwonnica.

Cerkiew – Rabe

Cerkiew – Chmiel

Kolejnym obiektem sakralnym na tym szlaku jest dawna cerkiew greckokatolicka w Żłobku, która pochodzi z roku 1830. Przez jakiś czas, od roku 1951, stała nieużytkowana, a wyposażenie jej wnętrza zostało rozkradzione, zaś sam obiekt służył jako magazyn szyszek. W latach 70. budynek dawnej cerkwi został odnowiony i od roku 1979 służy jako kościół rzymskokatolicki.

Cerkiew – Żłobek

Następnym punktem na trasie jest była cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra w Czarnej, którą zbudowano w 1843 r. Obecnie, podobnie jak inne wcześniej opisane świątynie, pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego.

Nieco na uboczu głównej nitki szlaku znajdują się dwie ciekawe dawne cerkwie greckokatolickie, w Bystrem i Michniowcu.

cerkiew w Bystrem

Aby je odwiedzić należy skręcić w Czarnej w kierunku miejscowości Lipie.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.