EkoKlasa pod Tatarskim Kurhanem

Od września 2017 r. w Stefkowej dostępna jest nowa atrakcja edukacyjno-przyrodnicza: „EkoKlasa pod Tatarskim Kurhanem”. Inicjatywa powstała w ramach projektu „Ekomuzea Karpackie – Partnerstwo dla Ekorozwoju” realizowanego przez Fundację Bieszczadzką i Stowarzyszenie NASZ DOM w Stefkowej, ze środków NFOŚiGW.

Miejsce, w którym powstała „EkoKlasa pod Tatarskim Kurhanem” jest szczególnie atrakcyjne. Znajdziemy ją w środkowej części wsi, obok boiska sportowego, nad  Starym Potokiem przepływającym przez Stefkową, który jest osobliwym ekosystemem zamieszkałym przez pstrąga, raki i bobry.

W sąsiedztwie „EkoKlasy” znajduje się las, w którym spotkać można tropy leśnych zwierząt, między innymi niedźwiedzia brunatnego. Zbliża się wiosna, czas dłuższych i krótszych wycieczek szkolnych. Można je zaplanować z wykorzystaniem tego ciekawego miejsca w Stefkowej. Stworzona tu infrastruktura pozwoli na ciekawe spędzenie czasu w otoczeniu różnych ekosystemów: las, łąka i górski potok.

Zestaw atrakcyjnych edukacyjnych tablic umożliwia naukę i zabawę. W oparciu o treści zawarte na tablicach można zorganizować ciekawy konkurs,  podczas którego dzieci będą mogły wykazać się spostrzegawczością, wiedzą przyrodniczą i sprawnością fizyczną. Fundacja Bieszczadzka służy zestawem pytań do organizacji konkursu.

Pozostała infrastruktura: wiata, stół i siedziska pozwolą na odpoczynek przy ognisku. Program takiego edukacyjnego dnia można poszerzyć o rozszyfrowanie nazwy Ekoklasy i wyprawę na Tatarski Kurhan lub poznać część historii Stefkowej, idąc szlakiem questu „Św. Nepomucen zaprowadzi Cię do skarbu… ”.

A czym jest “tatarski kurhan”?

Kurhan to rodzaj mogiły w kształcie kopca. W Stefkowej istnieje naturalne wniesienie, wyglądające z oddali jak usypany kopiec, na którym znajduje się cmentarz, gdzie podobno pochowano dowódcę Tatarów,

Istnieje legenda, według której wojownicy tatarscy, w swoich czapkach nosili ziemię na miejsce kurhanu. Wg tradycji w 1672 r. nieopodal kopca odbywały się walki (obecnie miejsce to nazywa się Tatarską Doliną), w których zginął dowódca. Jednak śladów obecności Tatarów można doszukiwać się jedynie w nazewnictwie terenowym…

fot. Henryk Bielamowicz, CC BY 3.0, Link

W okolicy warto odwiedzić jeszcze drewnianą cerkiew grekokatolicką pod wezwaniem św. Paraskewy, wzniesioną w latach 1836-40. Obecnie pełni ona funkcję kościoła rzymskokatolickiego.

Zapraszamy do zwiedzania!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.