Fredropol

Fredropol. Piękna okolica i liczne atrakcje krajobrazowe i kulturowe sprawiły, że oznakowano tu kilka ciekawych szlaków i tras turystycznych. Dużą ilość istniejących tu obiektów sakralnych ujęto w programie Szlaku Architektury Drewnianej.

FREDROPOL

Wieś położona na pogórzu przemyskim, otoczona niewielkimi widokowymi wzniesieniami i niekończącymi się polami. Widoki stąd rozciągają się aż po Ukrainę. W centrum znajduje się zabytkowa cerkiew drewniana. Okolica przyjazna cyklistom.

Fredropol to dawne miasteczko galicyjskie, położone na południe od Przemyśla. Powstało na gruncie wsi Kormanice w połowie XVII wieku, w dobrach Fredrów, którzy mieli tu zamek. Fredropol był małym miasteczkiem handlowym, słynął w przeszłości z dużych jarmarków, których odbywało się aż 4 w roku. Niestety w czasie obu wojen światowych miejscowość uległa poważnym zniszczeniom, utraciła też prawa miejskie. Daje się jeszcze zauważyć dawny układ urbanistycznym – z widocznym “rynkiem”. Obecnie to wieś gminna wykorzystująca w coraz większym stopniu walory krajobrazowe okolicy i kierująca swój rozwój ku turystyce. Nie brak tu gospodarstw agroturystycznych i małych pensjonatów.

Ruiny zamku. Fot. ZeroJeden (wikipedia.org)

Warto zobaczyć: na wschód od zabudowy Fredropola można zobaczyć pozostałości dawnego zamku Fredrów. Należał do powszechnego na tych terenach typu basztowo-bastejowego. W narożnikach stały cztery baszty połączone murami kurtynowym. Niestety liczne wojny w XVII wieku spowodowały jego zniszczenie. Od tamtych czasów budowla stoi w stanie ruiny.

W centrum miejscowości wyróżnia się charakterystyczną sylwetką cerkiew p.w. Soboru Bogarodzicy, obecnie kościół rzymskokatolicki. Zbudowano ją w latach 1923-1926 na miejscu starszej, także drewnianej, datowanej na rok 1777. Świątynia jest przykładem budownictwa w stylistyce historyzmu, wypracowanej przez architektów ukraińskich pod koniec XIX wieku.

fot. Joanna Pyka

Na stokach wzgórza Łysa Góra znajduje się wyjątkowa osobliwość – studnia z wodą o “cudownej mocy” oraz kamień z odciskiem “bożej stopy”, o czym zapewniają miejscowe legendy. Jest to częste miejsce pielgrzymek udających się tędy do Kalwarii Pacławskiej.

Turystyka: piękna okolica i liczne atrakcje krajobrazowe i kulturowe sprawiły, że oznakowano tu kilka ciekawych szlaków i tras turystycznych. Dużą ilość istniejących tu obiektów sakralnych ujęto na Szlaku Architektury Drewnianej. Przez wzgórza na zachód od miejscowości biegnie turystyczny szlak pieszy (znaki niebieskie), który prowadzi tu z Bieszczadów przez Góry Sanocko-Turczańskie i wiedzie do Przemyśla. Do nieodległej Kalwarii Pacławskiej  prowadzi nieoznakowany Szlak Pątniczy im. Jana Pawła II. Dla rowerzystów wyznakowano tu łącznikowy szlak  R 63 PL „Śladami przygód dobrego wojaka Szwejka” (znaki czarne) prowadzący z Jureczkowej do Przemyśla.  Również dla amatorów dwóch kółek poprowadzono w okolicy „Szlak Ikon”  (znaki niebieskie), na którym można podziwiać najpiękniejsze w okolicy przykłady architektury cerkiewnej w Koniuszy, Posadzie Rybotyckiej, Młodowicach, Huwnikach.

W okolicy: gmina Fredropol leży częściowo na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Cała okolica posiada duże walory widokowe i przyrodnicze. Panują tu wymarzone warunki do uprawiania turystyki aktywnej.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.