STANISŁAW JAWOREK

Artysta malarz Stanisław Franciszek Jaworek-Czerkiz urodził się 5 lutego 1962 r. w Uhercach Mineralnych w Bieszczadach. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w sielance wiejskiej, która sprawiła ze alegoryzm matki ziemi odbił się głęboką wrażliwością na piękno przyrody i przywiązanie do bieszczadzkiej ziemi. Meandry życia bardzo wcześnie sprawiły, iż młody chętny przygody artysta opuścił rodzinne strony w celu kształcenia się w rzemiośle artystycznym.

Nieokiełznana bieszczadzka dusza nie dała się wziąć w karby systemu, który potrzebuje jednostki podległej i bez samodzielnego myślenia, co sprawia do chwili obecnej konflikty w relacji z otoczeniem, ogólnie pojętą głupotą i życiem na kolanach. W latach 80 ubiegłego wieku artysta uczęszczał do znanej szkoły Kenara w Zakopanem, gdzie został w 4 klasie, o ironio, wyrzucony ze szkoły z przedmiotu malarstwa. Oczywiście był to pretekst, aby się go pozbyć – zawsze się znajdzie sprzedajny nauczyciel bez honoru. Powodem wyrzucenia ze szkoły było to, że myślał samodzielnie i zadawał niewygodne pytania. Następnie artysta zdał maturę w Krakowie.

Przez kilka lat był współwłaścicielem galerii ulicznej w Zakopanem na Krupówkach, ale nie był to szczyt marzeń życiowych. Po niezdanych egzaminach do Akademii Warszawskiej artysta wyjechał na stałe na zachód Europy. Przez jakiś czas malował w Sztokholmie w pracowni zaprzyjaźnionego malarza. Następnie zdecydował się opuścić Skandynawię, aby pogłębiać tajniki malarstwa na ziemi włoskiej w Rzymie, gdzie spędził 10 lat.

Umiłowanie do sztuki Renesansu sprawiło, że można zauważyć w niektórych obrazach klimaty tego okresu, zwłaszcza figuratywne podejście do tematu i opanowanie starych receptur, gdzie artysta do obecnej chwili uciera sam pigmenty wg starej szkoły. Można to zaobserwować w późniejszym malarstwie w Londynie, gdzie aktualnie artysta mieszka i tworzy. W 2017 artysta został przyjęty do Związku Artystów Malarzy i Grafików w Rzeszowie, dzięki temu częściej będziemy obcować z malarstwem Czerkiza (pseudonim artystyczny nawiązuje do góry nad Zalewem Myczkowieckim i świadczy o tym jak artysta jest przywiązany do swojej bieszczadzkiej ziemi).