BALIGRÓD I OKOLICE

Szczawne – cerkiew pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy

Cerkiew prawosławna pod wezwaniem Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy. Jedna z nielicznych w Polsce świątyń nie mających elektrycznego oświetlenia. Obecnie jest to filialna cerkiew prawosławna pod wezwaniem Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, zaś przed II wojną światową służyła jako parafialna cerkiew greckokatolicka. Została zbudowana w latach 1888-89. Odnowiono ją w roku 1925. Budowla jest drewniana, zrębowa, orientowana, trójdzielna, o prezbiterium…

Roztoki Dolne – cerkiew pw. św. Michała Archanioła

Cerkiew pw. św. Michała Archanioła wzniesiona w 1830 roku na miejscu poprzedniej, również drewnianej wzmiankowanej już w 1761 r. W dolinie odchodzącej na południe od drogi z Mchawy do Kalnicy położone są Roztoki Dolne, w których stoi drewniana, dawna greckokatolicka cerkiew pw. św. Michała Archanioła. Cerkiew została wzniesiona w 1830 roku na miejscu poprzedniej, również drewnianej wzmiankowanej już…

Kulaszne – cerkiew pw. św. Michała Archanioła

Jest to najmłodsza w regionie cerkiew greckokatolicka, konsekrowana została w czerwcu 2006 roku. Jest to najmłodsza w regionie cerkiew greckokatolicka, która była konsekrowana w czerwcu 2006 roku. Jest świątynią murowaną z cegły, trójdzielną, orientowaną, zaś do prezbiterium od strony północnej i południowej dostawione są dwie zakrystie. Bryła świątyni nawiązuje do średniowiecznej architektury ruskiej. We wnętrzu znajdują…

Baligród – cerkiew pw. Zaśnięcia Matki Boskiej

Bieszczady – okrutnie doświadczone, poranione historią ludzi i ich sacrum i profanum. Ludzie przymusowo wysiedleni, zburzone wsie, spalone cerkwie, zniszczone cmentarze. Taki los miał również spotkać baligrodzką cerkiew pw. Zaśnięcia NMP. Oparła się swojej historii zniszczeń. Jednak nie mogła się oprzeć upływowi czasu i czynnikom atmosferycznym. Znalazła się w stanie katastrofy budowlanej. Przechylona kopuła była…