CISNA I OKOLICE

Łopienka – cerkiew św. Męczennicy Paraskewii

Łopienka – najsłynniejsze miejsce Kultu Maryjnego w Bieszczadach, a obecność w tej dolinie jest niemal obowiązkowa dla każdego przebywającego w Bieszczadach. Łopienka to obecnie niezamieszkała dolina z zachowanymi śladami po nieistniejącej już wsi, miejsce kultowe w Bieszczadach. Dolinę położoną pomiędzy Łopiennikiem (1069 m), a szczytem Korbania (894 m) zasiedlono w połowie XVI wieku osadnikami wołoskimi. Zasłynęła przede wszystkim jako ośrodek kultu…

Górzanka – cerkiew pw. św. Paraskewy

Cerkiew w Górzance wybudowana na wzgórzu, otoczona starymi dębami, drewniana świątynia – jest dawną greckokatolicką cerkwią pw. św. Paraskewy. Górzanka leży nieco na uboczu od tzw. „małej pętli bieszczadzkiej”. Dojechać do niej można skręcając w Wołkowyji w stronę Baligrodu, lub też od strony Stężnicy – po kilkukrotnym przejechaniu w bród potoku Wołkowyjka. Wybudowana na wzgórzu, otoczona starymi dębami, drewniana świątynia…