CZARNA I OKOLICE

Żłobek – cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy, wzniesiona w 1830 roku. Po wysiedleniu dawnych mieszkańców służyła aż do 1973 roku jako magazyn szyszek. Od 1979 roku jest użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. Świątynia jest orientowana, konstrukcji zrębowej, zewnętrznie dwudzielna, pobita gontem. Prezbiterium prostokątne, z zakrystią od strony północnej. Nawa poprzedzona jest przedsionkiem konstrukcji słupowo-ramowej We wnętrzu znajduje…

Rabe – cerkiew pw. św. Mikołaja

Drewniana cerkiew greckokatolicka zbudowana w 1852 roku. Po 1951 roku wykorzystywana w charakterze magazynu. Podobno składowano w niej ikony i utensylia pochodzące z innych cerkwi.  Drewniana cerkiew greckokatolicka zbudowana w 1852 roku. Od 1974 roku służy jako kościół rzymskokatolicki. Cerkiew jest orientowana, konstrukcji zrębowej, pobita gontem, trójdzielna. Zakrystia od północnej strony prezbiterium. Od frontu, przy przednawiu ganek…

Polana – cerkiew pw. św. Mikołaja

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Mikołaja, zbudowana w 1790 roku. Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Mikołaja została zbudowana w 1790 roku. W 1922 roku odnowiono ją i przedłużono nawę główną. Najprawdopodobniej świątynię tę pierwotnie zbudowano z przeznaczeniem na rzymskokatolicką kaplica dworska, którą Urbańscy (ówcześni właściciele wsi) przekazali ruskiej gromadzie, w zamian za pomoc przy budowie…

Moczary – cerkiew pw. św. Mikołaja

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Mikołaja, zbudowana w 1903 roku Po wojnie była użytkowana jako magazyn. Została wyremontowana w 1992 roku. Obecnie jest rzymskokatolickim kościołem filialnym. Cerkiew jest orientowana, trójdzielna, konstrukcji zrębowej, oszalowana deskami w poziomie (co stanowi dużą rzadkość na naszym terenie). Stoi na planie krzyża łacińskiego. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, do którego przylegają…

Michniowiec – cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy, wzniesiona w 1863 roku. Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy została wzniesiona w 1863 roku, a następnie była odnowiona w roku 1924. Po 1951 roku świątynia została zamknięta i przez kolejne lata była użytkowana w charakterze magazynu zbożowego. W 1962 roku wywieziono z niej ikony oraz pozostały…

Czarna Górna – cerkiew pw. św. Dymitra

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Dymitra, wzniesiona w 1834 roku W Czarnej Górnej zachowała się zbudowana w 1834 roku drewniana cerkiew grekokatolicka pw. św. Dymitra Męczennika, która obecnie służy jako kościół rzymskokatolicki. We wnętrzu świątyni znajduje się prawie kompletny i bardzo dobrze zachowany ikonostas oraz ołtarze boczne, dlatego też warto się wybrać na któreś…

Bystre k/Czarnej – cerkiew pw. Michała Archanioła

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Michała Archanioła. Zbudowana została w 1902 roku, na miejscu starszej świątyni. Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Michała Archanioła została zbudowana w 1902 roku, na miejscu starszej świątyni. Po 1951 roku świątynia została całkowicie opuszczona, po wysiedleniu miejscowej ludności. Mimo starań wiernych rzymskokatolickich nie została przywrócona do kultu z powodu oporu władz.…