KOMAŃCZA I OKOLICE

Wysoczany – cerkiew pw. św. Paraskewii

Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Paraskewii została zbudowana w 1994 roku. Pierwotnie miała służyć jako kaplica cmentarna.  Stojąca przy samej drodze, murowana, cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Paraskewii została zbudowana w 1994 roku. Pierwotnie miała służyć jako kaplica cmentarna. We wnętrzu znajduje się współczesny ikonostas. W 2005 roku wykonano polichromie. Cerkiew stoi na cmentarzu, w…

Wisłok Wielki – cerkiew pw. św. Onufrego

Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Onufrego,  zlokalizowana w zachodniej części wsi, niegdyś będącej odrębną miejscowością – Wisłoku Dolnym – po północnej stronie drogi.  Cerkiew jest zlokalizowana w zachodniej części wsi, niegdyś będącej odrębną miejscowością – Wisłoku Dolnym – po północnej stronie drogi. Wisłok Górny posiadał swoją własną świątynię, po której pozostało dziś tylko cerkwisko i…

Turzańsk – cerkiew pw. Michała Archanioła

Filialna cerkiew prawosławna pod wezwaniem Michała Archanioła, która przed II wojną światową funkcjonowała jako greckokatolicka cerkiew parafialna.  Jest to filialna cerkiew prawosławna pod wezwaniem Michała Archanioła, która przed II wojną światową funkcjonowała jako greckokatolicka cerkiew parafialna. Zbudowano ją w latach 1801-03. Przedsionek dostawiono do przednawia w 1836 roku, zapewne wtedy też dobudowano drugą zakrystię do…

Szczawne – cerkiew pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy

Cerkiew prawosławna pod wezwaniem Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy. Jedna z nielicznych w Polsce świątyń nie mających elektrycznego oświetlenia. Obecnie jest to filialna cerkiew prawosławna pod wezwaniem Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, zaś przed II wojną światową służyła jako parafialna cerkiew greckokatolicka. Została zbudowana w latach 1888-89. Odnowiono ją w roku 1925. Budowla jest drewniana, zrębowa, orientowana, trójdzielna, o prezbiterium…

Smolnik nad Osławą – cerkiew pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja

Cerkiew greckokatolicka, zbudowana w 1806 roku.  Cerkiew greckokatolicka, zbudowana w 1806 roku, a następnie remontowana w 1930 r. i 1973 r.. W 1944 roku uszkodzeniu uległy dach i wieża. 20 grudnia 1956 r. cerkiew przejęli wierni rzymskokatoliccy. Wtedy też zostały dokonane podstawowe prace remontowe. 8 sierpnia 1961 roku administracja wojewódzka cerkiew zamknęła. W 1968 roku…

Rzepedź – cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy

Greckokatolicka cerkiew filialna parafii w Komańczy, pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy. Greckokatolicka cerkiew filialna parafii w Komańczy pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy przed II wojną światową pełniła rolę świątyni parafialnej. W latach 1950-60 była użytkowana jako rzymskokatolicka kaplica cmentarna. W 1987 roku powróciła do pierwotnych właścicieli. Z końcem lat 90. przeszła gruntowny remont. Zbudowano ją w 1824…

Płonna – cerkiew pw. Pokrowy NMP

Cerkiew z 1790 roku. Po wysiedleniu ludności w latach 50. XX w. cerkiew była wykorzystywana przez PGR Płonna jako magazyn. Częściowo przebudowana, została przystosowana do potrzeb gospodarczych, w tym obory dla bydła, poprzez zdjęcie dawnego dachu i położenie nowego, z papy, co zmieniło świątynię w typowy obiekt kultury pegeerowskiej. Jest takie miejsce… Bardzo malownicze z…

Kulaszne – cerkiew pw. św. Michała Archanioła

Jest to najmłodsza w regionie cerkiew greckokatolicka, konsekrowana została w czerwcu 2006 roku. Jest to najmłodsza w regionie cerkiew greckokatolicka, która była konsekrowana w czerwcu 2006 roku. Jest świątynią murowaną z cegły, trójdzielną, orientowaną, zaś do prezbiterium od strony północnej i południowej dostawione są dwie zakrystie. Bryła świątyni nawiązuje do średniowiecznej architektury ruskiej. We wnętrzu znajdują…

Komańcza – cerkiew prawosławna pw. Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy

Cerkiew parafialna pod wezwaniem Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy, która przed II Wojną Światową służyła jako cerkiew greckokatolicka. Cerkiew parafialna pod wezwaniem Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy, która przed II Wojną Światową służyła jako cerkiew greckokatolicka, 10 czerwca 1961 roku, została zamknięta przez władze. Od 1963 roku jest użytkowana przez wiernych prawosławnych. Wzniesiono ją w latach 1800-1803. Budowę zakrystii…

Komańcza – cerkiew grekokatolicka pw. Opieki Bogurodzicy

Nowa cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy zbudowana w latach 1985 – 88. Nowa cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy zbudowana w latach 1985 – 88. Górna część świątyni pochodzi z dawnej cerkwi przeniesionej z Dudyńca k. Sanoka. Świątynia jest orientowana, murowana, z górną częścią drewnianą, zrębową, szalowana gontem. Cerkiew została zbudowana w tzw. stylu narodowym –…