LESKO I OKOLICE

Wańkowa – cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy

Świątynia stojąca obecnie w Wańkowej jest dawną cerkwią greckokatolicką z Ropienki pw. Narodzenia Bogurodzicy, przeniesiona tutaj w 1985 roku. Cerkiew w Wańkowej zbudowana została w 1726 roku. W dziewiętnastym stuleciu była przebudowywana i zapewne podczas drugiego remontu dostawiono ortogonalną wieżę, z kwadratową kruchtą. Pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego. Budowla jest orientowana, trójdzielna, konstrukcji zrębowej, z wieżą…

Tarnawa Górna – cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy

Murowana, greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Zaśnięcia Bogurodzicy, zbudowana i konsekrowana w 1817 roku z inicjatywy Truskolaskich. Murowana, greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Zaśnięcia Bogurodzicy, zbudowana i konsekrowana w 1817 roku z fundacji Truskolaskich. Murowana z kamienia, potynkowana, orientowana, zewnętrznie dwudzielna, od zachodu prostokątna wieża z kruchtą w przyziemiu. Odnowiona w 1935 roku. Po 1947 roku cerkiew…

Stefkowa – cerkiew pw. św. Paraskewy

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Paraskewy została wzniesiona w latach 1836-40. fot. Henryk Bielamowicz, CC BY 3.0, Link Obecnie pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego – filia parafii w Olszanicy. Fundatorem świątyni był prawdopodobnie Andrzej Górski i niejaki Laskowski. Świątynia jest orientowana, konstrukcji zrębowej, o ścianach pobitych gontem. Bryła zewnętrznie trójdzielna, z dostawioną do przednawia, słupowo-ramową, dwukondygnacyjną wieżą, dobudowaną prawdopodobnie…

Rudenka – cerkiew pw. Najświętszej Marii Panny

Drewniana cerkiew pw. Najświętszej Marii Panny w Rudence zbudowana w latach 1843-1884. Jest to drewniana świątynia o konstrukcji zrębowej pw. Najświętszej Marii Panny, która została zbudowana w latach 1843-1884. Powstała na miejscu wcześniejszej. Jej wnętrze zdobił XIX-wieczny kompletny ikonostas oraz kilka ikon z XVII i XVIII wieku. Do lat 70. XX wieku była to cerkiew…

Olszanica – cerkiew pw. Zaśnięcia Matki Bożej

Greckokatolicka cerkiew filialna pw. Zaśnięcia Matki Bożej, pełniąca obecnie funkcje kościoła rzymskokatolickiego. Greckokatolicka cerkiew filialna pw. Zaśnięcia Matki Bożej, która obecnie pełni funkcje kościoła rzymskokatolickiego. Jest to obiekt murowany, na rzucie krzyża równoramiennego, z półkolistą absydą przy prezbiterium i przedsionkiem poprzedzającym nawę główną. Świątynia została wzniesiona w 1923 roku, na miejscu starszej. Cerkiew przez jakiś…

Olchowa – cerkiew pw. Soboru Matki Bożej

Murowana, greckokatolicka cerkiew filialna pw. Soboru Matki Bożej, zbudowana prawdopodobnie w 1840 roku. Orientowana, potynkowana, zewnętrznie dwudzielna, jednokalenicowa. Obiekt opuszczony i zdewastowany. Obok przycerkiewny cmentarz. Cerkiew stoi na wzgórzu, na terenie praktycznie nieistniejącej wsi. Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb…

Morochów – cerkiew pw. Spotkania Pańskiego

Prawosławna cerkiew parafialna pod wezwaniem Spotkania Pańskiego, wzniesiona w 1837 roku. Do 1947 roku służyła jako cerkiew greckokatolicka. W 1944 roku została uszkodzona. Po wysiedleniach ludności ukraińskiej stała opuszczona. Do 1956 były w niej odprawiane nabożeństwa rzymskokatolickie. Społeczność Morochowa przyjęła w 1958 roku prawosławnego księdza, a w 1961 roku powstała tu prawosławna parafia. Świątynię remontowano…

Mokre – cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego

Murowana cerkiew greckokatolicka, parafialna, pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Budowę rozpoczęto w 1991 roku, a konsekrowano w 1992 r. We wnętrzu ikonostas przekazany w depozyt ze składnicy ikon w Łańcucie, który został wykonany w 1900 roku i pochodzi ze wsi Subinki k. Przemyśla. Jest to świątynia zewnętrznie trójdzielna, kryta dwuspadowymi dachami kalenicowymi pobitymi blachą. Obok krzyż…

Manasterzec – cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego

Cerkiew w Manastercu – unicka trójdzielna cerkiew drewniana pw. Przemienienia Pańskiego wzniesiona w 1820 roku. Obecnie jest użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. Na północ od cerkwi, w odległości około 500 metrów, znajduje się cmentarz z kaplicą grobową pochodzącą z XIX wieku. Przed rokiem 1780 na wzgórzu, w górnym końcu wsi, ulokowany był klasztor Bazylianów. Po jego likwidacji…

Łukowe – cerkiew pw. św. Dymitra

Murowana, greckokatolicka cerkiew parafialna pod wezwaniem św. Dymitra, zbudowana w 1828 roku, z fundacji Truskolaskich. Murowana, greckokatolicka cerkiew parafialna pod wezwaniem św. Dymitra, zbudowana w 1828 roku, z inicjatywy Truskolaskich. Odnowiona w 1927 r. Po 1947 r. przejęta przez wiernych rzymskokatolickich, od 1970 roku służy jako kościół parafialny. Cerkiew jest murowana z kamienia, potynkowana, orientowana,…

Dziurdziów – cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Cerkiew murowana pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Dziurdziowie Poznawanie prawosławnych zakątków na Podkarpaciu, to również poruszanie się szlakiem cerkwi prawosławnych. Obok Szczawnego, jest wieś przynależąca administracyjnie do parafii w Morochowie. Dziurdziów. Tam stoi świątynia pod wezwaniem Narodzenia NMP. Jednak z Morochowa, czy Szczawnego do Dziurdziowa nie jest tak łatwo dojechać. Należy zawrócić do Zagórza i pojechać do…

Berezka – cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego

Była to cerkiew parafialna. Pierwsza, drewniana istniała w Berezce przypuszczalnie już w XV w. Rozebrano ją w połowie XIX w. z powodu złego stanu. Na jednej z belek zwieńczenia wyryta była data 1444. Murowana powstała w 1868 a odnawiana była w 1920. Zapraszam do wsi Berezka w Gminie Solina. Nietypowo – bo nie jest to…