PRZEMYŚL I OKOLICE

Wojtkowa – cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy, zbudowana w 1910 roku, w ukraińskim stylu narodowym. Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy, zbudowana w 1910 roku, w ukraińskim stylu narodowym. Fundowana przez Stanisława Nowosielskiego, służyła również wiernym rzymskokatolickim, na życzenie fundatora. Po wojnie cerkiew zamieniono na magazyn nawozów sztucznych, a wyposażenie zostało spalone. Wierni rzymskokatoliccy…

Ulucz – cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego

Najstarsza drewniana cerkiew w Polsce pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, zgodnie z tradycją i źródłami pisanymi zbudowana w latach  1510-17r.  Do schyłku lat 90. zakładano, że najstarszą, drewniana cerkwią w Polsce jest cerkiew w Uluczu pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, zgodnie z tradycją i źródłami pisanymi zbudowana została w latach 1510-1517. Przełomowe dla obiektu stały się badania dendrochronologiczne, które…

Rudawka – cerkiew pw. św. Sawy

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Sawy zbudowana w XVIII wieku. Pierwotnie obiekt fundowano jako kościół rzymskokatolicki, który z czasem zaczął pełnić funkcję cerkwi, ze względu na większość liczebną wyznawców greckokatolickich.  Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Sawy. Zbudowana w XVIII wieku (w zależności od źródła podawane są różne daty jej powstania 1736 r. albo też 1797 r.). Pierwotnie…

Ropienka – drewniana kaplica grobowa Wierzbickich

Kaplica drewniana wzniesiona w 1893 roku, przez Jana i Amalię Wierzbickich jako grobowa. Drewniana kaplica (grobowa) została wzniesiona w 1893 roku, przez Jana i Amalię Wierzbickich. Jest to budowla zrębowa, oszalowana deskami, z zakrystią od strony wschodniej i kruchtą od zachodu. Na ścianach polichromia iluzjonistyczna. Wyposażenie wnętrza nie zachowało się. Kaplica stoi przy głównej drodze, w…

Rakowa – cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy

Greckokatolicka cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy, wzniesiona w 1850 roku. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej została zamieniona na kościół rzymskokatolicki. Greckokatolicka cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy, wzniesiona w 1850 roku, odnawiana w 1900 roku. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej została zamieniona na kościół rzymskokatolicki. Świątynia jest orientowana, drewniana, konstrukcji zrębowej. Zewnętrznie dwudzielna, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium.…

Posada Rybotycka – cerkiew pw. św. Onufrego

Dawna prawosławna, następnie greckokatolicka cerkiew klasztorna pw. św. Onufrego. Jest najstarszą w Polsce murowaną cerkwią obronną. Dawna prawosławna, następnie greckokatolicka cerkiew klasztorna pw. św. Onufrego jest najstarszą w Polsce murowaną cerkwią typu obronnego i została zbudowana w pierwszej połowie XV wieku. Usytuowana jest na naturalnym wzniesieniu terenu, na skraju wsi. Otoczona pozostałościami kamiennego muru obronnego.…

Piątkowa – cerkiew pw. św. Dymitra

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra z 1732 r. Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra z 1732 r. – której generalny remont przeprowadzono w 1881 r. Uszkodzona w latach 1939 – 1945 została odbudowana w okresie 1958 – 1961 oraz w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Obecnie nieużytkowana. Budowana na zrąb, trójdzielna, orientowana. Nakryta trzema kopułami…

Paszowa – cerkiew pw. Soboru Bogurodzicy

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Soboru Bogurodzicy, pełniąca obecnie funkcję kościoła rzymskokatolickiego parafii Wańkowa. Budowla pochodzi prawdopodobnie z końca XVIII wieku. Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Soboru Bogurodzicy, pełniąca obecnie funkcję kościoła rzymskokatolickiego parafii Wańkowa. Budowla pochodzi prawdopodobnie z końca XVIII wieku. Na początki XX wieku gruntownie ją wyremontowano. Funkcję świątyni unickiej przestała pełnić po…

Nowe Sady – cerkiew pw. św. Jerzego Męczennika

Murowana cerkiew pw. św. Jerzego Męczennika zbudowana została prawdopodobnie w 1655 r., przebudowana w 1836 r., oraz odnowiona w roku 1932. Kamienne mury wzmocniono trzema skarpami od północy i jedną od południa. Cerkiew jest typu jednoprzestrzennego, nawa i prezbiterium są jednakowej szerokości i umieszczone pod wspólnym dachem trójpołaciowym z sygnaturką w formie hełmu z latarnią. Wnętrze…

Nehrybka – cerkiew pw. św. Stefana

Murowana cerkiew greckokatolicka pw. św. Stefana, zbudowana w 1885 roku, spalona w 1914 r. a po wojnie odbudowana. Murowana cerkiew greckokatolicka p.w. św. Stefana, zbudowana w 1885 roku, spalona w 1914 r. po wojnie odbudowana. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej użytkowana przez kościół rzymskokatolicki. We wnętrzu grobowce fundatorów – rodziny Bielińskich, ostatnich właścicieli miejscowego majątku. Obok…

Młodowice – cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Poczęcia Bogurodzicy z 1923 r. Po wojnie nie użytkowana, w 1958 roku została przejęta przez kościół prawosławny. fot. Merlin (wikipedia.org), CC BY-SA 3.0 W latach 1993-97 przeprowadzono gruntowny remont obiektu. Świątynia jest trójdzielna, zrębowa, orientowana. Nad nawą baniasta kopuła na oktogonalnym tamburze. Nad pozostałymi częściami dachy kalenicowe, pobite blachą. Całość obiega daszek…

Malawa – cerkiew pw. św. Teodosija Pieczerskiego

Murowana cerkiew św. Teodosija Pieczerskiego, zbudowana w 1897 w miejscu wcześniejszej, drewnianej cerkwi, która istniała co najmniej do 1830. Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami…

Łuczyce – cerkiew pw. Wniebowstąpienia Bogurodzicy

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Wniebowstąpienia Bogurodzicy, zbudowana w 1856 roku. Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Wniebowstąpienia Bogurodzicy, zbudowana w 1856 roku. Po 1947 roku opuszczona, popadła w ruinę. W 1991 roku ponownie przejęta przez grekokatolików. W latach 1992-1994 została gruntownie odrestaurowana, wraz z drewnianą dzwonnicą. Świątynia jest pokryta dachem kalenicowym i pobita gontem. Współczesna dzwonnica cerkwi jest…

Lipa – cerkiew pw. św. Paraskewy

Drewniana cerkiew greckokatolicka zbudowana w 1830 roku, pw. św. Paraskewy, obecnie użytkowana przez kościół rzymskokatolicki, pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego.  Budowla jest orientowana, konstrukcji zrębowej, oszalowana skośnie deskami. Na dole blaszany fartuch. Bryła zewnętrznie dwudzielna. Zakrystia ze skarbczykiem na piętrze, dobudowana od strony północnej.  Analogiczna zakrystia po drugiej stronie prezbiterium. Narteks przedzielony jest na dwie kondygnacje daszkiem…

Leszczyny – cerkiew pw. św. Mikołaja

Świątynię zbudowano w 1886 roku. Po wojnie służyła jako magazyn PGR. fot. Henryk Bielamowicz, CC BY 3.0 W 1990 roku przejęto ją na kościół rzymskokatolicki, dokonując remontu. Obiekt orientowany, zewnętrznie jednoprzestrzenny, z niewielkim przedsionkiem od zachodu. Całość pokryta kalenicowym dachem pobitym blachą, zwieńczonym wieżyczką sygnaturkową. Wyposażenie wnętrza nie zachowało się. Została tylko jedna ikona Bogurodzicy z Dzieciątkiem,…

Leszczowate – cerkiew pw. św. Paraskewii

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Paraskewy, zbudowana w 1922 roku, w miejscu starszej. Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Paraskewy, zbudowana w 1922 roku, w miejscu starszej. Po wysiedleniu mieszkańców, przejęta przez wiernych rzymskokatolickich i użytkowana jako kościół do dziś. Jest to świątynia orientowana, konstrukcji zrębowej. Postawiona na rzucie krzyża łacińskiego, reprezentuje jeden z…

Kruhel Wielki – cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego

Zespół cerkiewny Wniebowstąpienia Pańskiego w Kruhelu Wielkim (pow. przemyski) wybudowany został przed 1630 r. W XVIII w. obiekt wzbogacono o drewnianą dzwonnicę.  Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią,…

Kotów – cerkiew pw. św. Anny

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Anny zbudowana była w 1923 w miejscu wcześniejszej cerkwi pod tym samym wezwaniem. Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Anny została zbudowana w 1923 r., w miejscu wcześniejszej, pod tym samym wezwaniem. Cerkiew jest konstrukcji zrębowej, zbudowana na planie krzyża, z centralną kopułą na ośmiobocznym bębnie. Stanowi wariant narodowego stylu ukraińskiego.…

Kormanice – cerkiew pw. Soboru Bogurodzicy

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Soboru Bogurodzicy, pochodząca z lat 1923-1926, obecnie jest to kościół rzymskokatolicki pw. Narodzenia NMP. fot. Qqerim, CC BY-SA 3.0 Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Soboru Bogurodzicy, pochodząca z lat 1923-1926, obecnie jest to kościół rzymskokatolicki pw. Narodzenia NMP. Postawiono ją na miejscu starszej, z 1772 roku. W 1947 roku przejął ją kościół rzymskokatolicki,…

Kopyśno – cerkiew pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny

Murowana cerkiew grekokatolicka, filialna pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny, zbudowana w 1821 roku. fot. Leszekm13, CC0 Murowana, filialna cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Bogurodzicy, zbudowana w 1821 roku. Obecnie służy jako kościół rzymskokatolicki. W 1923 roku przebudowano cerkiew, przedłużając budowlę ku zachodowi. Natrafiono wówczas na stary grób duchownego, pochowanego pod poprzednią, starszą cerkwią. Mógł to być władyka Michał Kopystyński…

Kłokowice – cerkiew pw. Opieki Matki Bożej

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Matki Bożej, została zbudowana w latach 1856-1860. W latach 1947-1958 pełniła funkcję kościoła rzymskokatolickiego, a w 1958 roku erygowano tu parafię prawosławną. fot. Honza Groh (Jagro), CC BY-SA 3.0 Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Matki Bożej, została zbudowana w latach 1856-1860. W latach 1947-1958 pełniła funkcję kościoła rzymskokatolickiego. W 1958…

Jawornik Ruski – cerkiew pw. św. Dymitra

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra powstała w 1882 r. Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra powstała w 1882 r., a w latach  60. XX wieku została wyremontowana. Obok znajduje się kościół rzymskokatolicki pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Do 2000 roku, czyli do czasu wybudowania nowego kościoła rzymskokatolickiego, cerkiew pełniła rolę kościoła, filia parafii…

Huwniki – cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Cerkiew greckokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – murowana, postawiona w 1825 roku w stylu klasycystycznym. Cerkiew greckokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. – filia parafii w Makowej. Murowana, postawiona w 1825 roku w stylu klasycystycznym, zewnętrznie jednoprzestrzenna. Zbudowana została jako rzymskokatolicka kaplica grobowa, dla rodziny Tyszkowskich, której członkowie spoczywają w katakumbach cerkwi. We wnętrzu zachowała się polichromia…