SANOK I OKOLICE

Zahutyń – cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana

Greckokatolicka cerkiew drewniana, pod wezwaniem św. Kosmy i Damiana zbudowana w 1902 roku. Po wojnie użytkowana jako kościół rzymskokatolicki.  Gruntownie przebudowana w 1956 roku, zatraciła zupełnie pierwotny wygląd. Obecnie jest to praktycznie, zupełnie nowa, bezstylowa konstrukcja. Ciekawostka tej świątyni jest osiemnastowieczny obraz Matki Boskiej Szkaplerznej pochodzący z kościoła oo. franciszkanów w Sanoku. Zlokalizowana jest na wzgórzu, po…

Zagórz – cerkiew pw. Michała Archanioła

Murowana cerkiew prawosławna, filialna, pod wezwaniem Michała Archanioła. Murowana cerkiew prawosławna, filialna, pod wezwaniem Michała Archanioła, przed wojną będąca parafialną świątynią greckokatolicką. Obecna została zbudowana w 1836 roku. Gruntownego remontu dokonano w 1925 roku oraz w latach dziewięćdziesiątych, XX w. Jest to budowla orientowana, murowana z kamienia, potynkowana. Zewnętrznie dwudzielna, o zamkniętym półkoliście prezbiterium i zakrystią…

Zagórz (Wielopole) – cerkiew pw. Michała Archistratega

Cerkiew pod wezwaniem Michała Archistratega pochodzi z 1939 roku.  Obecna pochodzi z 1939 roku. Jest to świątynia murowana, potynkowana, trójdzielna, na rzucie krzyża, wzniesiona w ukraińskim stylu narodowym. Po wojnie opuszczona nie była użytkowana, aż do 1991 roku. Po przywróceniu do życia cerkwi greckokatolickiej w Polsce, wierni przywrócili obiekt do pierwotnej funkcji, odnowili i otynkowali. Jest…

Zagórz (Dolina) – cerkiew pw. Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy

Cerkiew filialna pod wezwaniem Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy, ufundowała w 1836 roku Gabriela z Linckerów Wenzlarowa, właścicielka Doliny i Bykowiec, jako kościół rzymskokatolicki. Jest to greckokatolicka cerkiew pw. Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy, którą zbudowano w 1836 roku. Pierwotnie był to kościół rzymskokatolicki, ale w związku z przewagą ludności greckokatolickiej świątynia była obsługiwana przez księdza unickiego. Po wysiedleniu…

Wysoczany – cerkiew pw. św. Paraskewii

Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Paraskewii została zbudowana w 1994 roku. Pierwotnie miała służyć jako kaplica cmentarna.  Stojąca przy samej drodze, murowana, cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Paraskewii została zbudowana w 1994 roku. Pierwotnie miała służyć jako kaplica cmentarna. We wnętrzu znajduje się współczesny ikonostas. W 2005 roku wykonano polichromie. Cerkiew stoi na cmentarzu, w…

Wujskie – cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana

Pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana zbudowano na początku jako kościół rzymskokatolicki dla robotników założonej tu manufaktury tkackiej w 1804 roku Tutejszą cerkiew pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana zbudowano na początku jako kościół rzymskokatolicki dla robotników założonej tu manufaktury tkackiej w 1804 roku. Jednakże, gdy warsztaty spłonęły w 1839 roku, sprowadzeni tu fachowcy zaczęli…

Ulucz – cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego

Najstarsza drewniana cerkiew w Polsce pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, zgodnie z tradycją i źródłami pisanymi zbudowana w latach  1510-17r.  Do schyłku lat 90. zakładano, że najstarszą, drewniana cerkwią w Polsce jest cerkiew w Uluczu pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, zgodnie z tradycją i źródłami pisanymi zbudowana została w latach 1510-1517. Przełomowe dla obiektu stały się badania dendrochronologiczne, które…

Tyrawa Solna – cerkiew pw. Jana Chrzciciela

Drewniana cerkiew pw. Jana Chrzciciela, zbudowana w 1837 r. Po roku 1947 użytkowana jako kościół rzymskokatolicki, od 1989 roku mogą odprawiać tu nabożeństwo również grekokatolicy. Budowla jest orientowana, trójdzielna, konstrukcji zrębowej. z wieżą konstrukcji słupowej. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, przy nim, po obu stronach dwie zakrystie. Nad wejściem portyk z dwoma kamiennymi kolumnami. Polichromia ornamentalna, wykonana…

Trepcza – cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy

Murowana cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy, którą zbudowano w 1807 roku. Stoi tu murowana cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy, którą zbudowano w 1807 roku. Końcem dziewiętnastego wieku cerkiew powiększono i dobudowano przedsionek z wieżą. Potynkowana cerkiew leży w otoczeniu starych drzew i przycerkiewnego cmentarza, całość otacza kamienny murek. Wewnątrz, w prezbiterium sklepienie kolebkowe, w nawie…

Tarnawa Górna – cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy

Murowana, greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Zaśnięcia Bogurodzicy, zbudowana i konsekrowana w 1817 roku z inicjatywy Truskolaskich. Murowana, greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Zaśnięcia Bogurodzicy, zbudowana i konsekrowana w 1817 roku z fundacji Truskolaskich. Murowana z kamienia, potynkowana, orientowana, zewnętrznie dwudzielna, od zachodu prostokątna wieża z kruchtą w przyziemiu. Odnowiona w 1935 roku. Po 1947 roku cerkiew…

Siemuszowa – cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego

Drewniana, filialna cerkiew greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego, zbudowana w 1841 r. Drewniana, filialna cerkiew greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego, zbudowana w 1841 r. Obecnie użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. Jest ona orientowana, trójdzielna, z babińcem nie wyodrębnionym w bryle, o prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Od strony wschodniej dobudowano do prezbiterium murowaną, potynkowana zakrystię, a od południowej drugą, nowszą.…

Sanok – cerkiew pw. Św. Trójcy

Prawosławna cerkiew katedralna pw. Św. Trójcy, siedziba biskupa Diecezji Przemyskiej i Nowosądeckiej. Prawosławna cerkiew katedralna pw. Św. Trójcy, siedziba biskupa Diecezji Przemyskiej i Nowosądeckiej, murowana, klasycystyczna, zbudowana w 1784 r. we wnętrzu zachowany, dziewiętnastowieczny ikonostas. Ołtarz współczesny ikonostasowi. W ołtarzu bocznym – po lewej stronie – cudowna ikona Matki Bożej Sanockiej, z XVII wieku. Interesujące…

Sanok-Dąbrówka – cerkiew pw. św. Dymitra.

Parafialna cerkiew greckokatolicka zbudowana w latach 1866-1891. Parafialna cerkiew greckokatolicka, należąca do parafii w Sanok. W latach 1969-1993 była wykorzystywana jako kościół rzymskokatolicki. Zbudowana w latach 1866-1891. Obecna cerkiew jest murowana, orientowana, postawiona na planie krzyża greckiego, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium (wiwtarem), zwieńczona centralnie kopułą pobitą blachą, a także jest zwieńczona łacińskim krzyżem. W 1982 roku…

Sanoczek – cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy

Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy, zbudowana w 1863 roku. Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem, Narodzenia Bogurodzicy, zbudowana w 1863 roku. Po 1947 roku została przejęta przez kościół rzymskokatolicki, jako cerkiew filialna parafii Dąbrówka w Sanoku. Gruntownego remontu dokonano w latach sześćdziesiątych oraz dziewięćdziesiątych XX wieku. Cerkiew jest budowlą orientowaną, zewnętrznie dwudzielną, oszalowaną…

Płonna – cerkiew pw. Pokrowy NMP

Cerkiew z 1790 roku. Po wysiedleniu ludności w latach 50. XX w. cerkiew była wykorzystywana przez PGR Płonna jako magazyn. Częściowo przebudowana, została przystosowana do potrzeb gospodarczych, w tym obory dla bydła, poprzez zdjęcie dawnego dachu i położenie nowego, z papy, co zmieniło świątynię w typowy obiekt kultury pegeerowskiej. Jest takie miejsce… Bardzo malownicze z…

Olchowce – cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego

Dawna cerkiew parafialna pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, drewniana, wzniesiona w 1844 r.  Od 1947 roku cerkiew jest użytkowana w charakterze kościoła rzymskokatolickiego. Obiekt jest orientowany, drewniany, trójdzielny, konstrukcji zrębowej, oszalowany gontem, zewnętrznie dwudzielna. Dziewiętnastowieczny ikonostas zachowany w całości, jednak podczas adaptacji na kościół część centralną ikonostasu cofnięto w głąb prezbiterium. Obok cerkwi murowana dzwonnica parawanowa. Świątynia…

Morochów – cerkiew pw. Spotkania Pańskiego

Prawosławna cerkiew parafialna pod wezwaniem Spotkania Pańskiego, wzniesiona w 1837 roku. Do 1947 roku służyła jako cerkiew greckokatolicka. W 1944 roku została uszkodzona. Po wysiedleniach ludności ukraińskiej stała opuszczona. Do 1956 były w niej odprawiane nabożeństwa rzymskokatolickie. Społeczność Morochowa przyjęła w 1958 roku prawosławnego księdza, a w 1961 roku powstała tu prawosławna parafia. Świątynię remontowano…

Mokre – cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego

Murowana cerkiew greckokatolicka, parafialna, pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Budowę rozpoczęto w 1991 roku, a konsekrowano w 1992 r. We wnętrzu ikonostas przekazany w depozyt ze składnicy ikon w Łańcucie, który został wykonany w 1900 roku i pochodzi ze wsi Subinki k. Przemyśla. Jest to świątynia zewnętrznie trójdzielna, kryta dwuspadowymi dachami kalenicowymi pobitymi blachą. Obok krzyż…

Międzybrodzie – cerkiew pw. Trójcy Świętej

Dawna murowana cerkiew parafialna greckokatolicka pw. Trójcy Świętej – obecnie kościół filialny rzymskokatolicki. Dawna murowana cerkiew parafialna greckokatolicka p.w. Trójcy Św. obecnie kościół filialny rzymskokatolicki. We wnętrzu interesujący ikonostas i polichromie – współczesne cerkwi. Zbudowano ją w latach 1899-1900 z fundacji Aleksandra Wajcowicza. Murowana, potynkowana, postawiona na rzucie krzyża greckiego, jednokopułowa. Autorem zachowanego ikonostasu, pochodzącego…

Manasterzec – cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego

Cerkiew w Manastercu – unicka trójdzielna cerkiew drewniana pw. Przemienienia Pańskiego wzniesiona w 1820 roku. Obecnie jest użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. Na północ od cerkwi, w odległości około 500 metrów, znajduje się cmentarz z kaplicą grobową pochodzącą z XIX wieku. Przed rokiem 1780 na wzgórzu, w górnym końcu wsi, ulokowany był klasztor Bazylianów. Po jego likwidacji…

Łodzina – cerkiew pw. Narodzenia NMP

Dawna cerkiew filialna grekokatolicka pod wezwaniem Narodzenia NMP, wzniesiona w 1743 roku, obecnie kościół filialny rzymskokatolicki. Cerkiew konstrukcji zrębowej, orientowana, trójdzielna, szalowana gontem, częściowo na podmurówce z naturalnego kamienia. Nad przednawiem niewielka wieżyczka. Wieża jest nieco węższa od przednawia, wydzielona szerokim daszkiem okapowym. Prezbiterium zamknięte trójbocznie. Ikonostas pochodzący zapewne z 1875 roku, z ikonami o…

Kostarowce – cerkiew pw. św. Szymona Słupnika

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Szymona Słupnika, zbudowana w 1872 roku.  Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Szymona Słupnika, zbudowana w 1872 roku. Bryłę cerkwi przebudowano w 1931 r. Po 1946 roku została przejęta przez wiernych rzymskokatolickich. W latach 90. świątynia została rozbudowana. Jest to budowla trójdzielna, z wielobocznie zamkniętym prezbiterium, zrębowa. Narteks poprzedza…

Jurowce – cerkiew pw. św. Jerzego

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Jerzego, zbudowana w 1873 roku. Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Jerzego, zbudowana w 1873 roku. Remontowano ją w 1924 roku. Od 1946 roku pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego. Budowla jest orientowana, trójdzielna, konstrukcji zrębowej. Przy prezbiterium znajduje się zakrystia (od południa) i kaplica kolatorska (od północy). Przy nawie są…

Hołuczków – cerkiew pw. Św. Paraskewii

Parafialna cerkiew grekokatolicka pw. Św. Paraskewii, zbudowana w 1858 r.  Parafialna cerkiew greckokatolicka p.w. Św. Paraskewii, zbudowana w 1858 r. Obecnie użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. Jest świątynią orientowaną, drewnianą, konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowej, oszalowana deskami w pionie, trójdzielna. Nad wejściem głównym zadaszenie wykonane podczas remontu w 1902 roku. Jest ono pobite blachą z…

Hłomcza – pw. Soboru NMP

Cerkiew grekokatolicka pw. Soboru NMP (obecnie Proroka Eliasza), drewniana, wzniesiona w 1859 r. Cerkiew grekokatolicka p.w. Soboru NMP, (obecnie Proroka Eliasza) drewniana, wzniesiona w 1859 r. Jest to budynek trójdzielny, orientowany, konstrukcji zrębowej, szalowany deskami. Wewnątrz stropy płaskie, chór muzyczny wsparty na czterech drewnianych kolumnach. W ścianie zachodniej nawy, na wysokości chóru trójdzielne przezrocze otwarte…

Dobra – cerkiew pw. św. Mikołaja

Dawna cerkiew parafialna greckokatolicka pw. św. Mikołaja, drewniana, zbudowana w 1879 r. Dobra (do 1949 r. Dobra Szlachecka i Dobra Rustykalna) Dawna cerkiew parafialna grecko-katolicka p.w. św. Mikołaja, drewniana, zbudowana w 1879 r. później wielokrotnie remontowana. Obecnie funkcjonuje jako kościół filialny Rzymsko-katolicki p.w. Podwyższenia Krzyża. Podczas przechodzenia frontu w 1944 roku, zniszczeniu uległa centralna baniasta wieża, którą w…

Czerteż – cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego

Drewniana cerkiew greckokatolicka wzniesiona w 1742 r. kryta gontem. Obok drewniana dwukondygnacyjna dzwonnica z 1887 r.  Drewniana cerkiew greckokatolicka wzniesiona w 1742 r. kryta gontem. Obok drewniana dwukondygnacyjna dzwonnica z 1887 r. Obiekt jest drewniany, orientowany, trójdzielny, konstrukcji zrębowej z ostatkami. Częściowo szalowany gontem. Posadowiony na kamiennej podmurówce. W przedłużeniu prezbiterium (wiwtara) od wschodu znajduje…

Czaszyn – cerkiew pw.św. Mikołaja Cudotwórcy

Dawna cerkiew parafialna pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy, postawiona w 1835 roku z fundacji Apolonii Łemkowskiej. fot. PLKristof, CC BY-SA 3.0 Dawna cerkiew parafialna pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy została postawiona w 1835 roku z fundacji Apolonii Łemkowskiej. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej cerkiew została przejęta przez kościół rzymskokatolicki. Jest to świątynia murowana, orientowana, potynkowana, zewnętrznie dwudzielna,…