USTRZYKI DOLNE I OKOLICE

Wojtkowa – cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy, zbudowana w 1910 roku, w ukraińskim stylu narodowym. Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy, zbudowana w 1910 roku, w ukraińskim stylu narodowym. Fundowana przez Stanisława Nowosielskiego, służyła również wiernym rzymskokatolickim, na życzenie fundatora. Po wojnie cerkiew zamieniono na magazyn nawozów sztucznych, a wyposażenie zostało spalone. Wierni rzymskokatoliccy…

Ustrzyki Dolne – cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy

Murowana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy, zbudowana i konsekrowana w 1874 roku. Murowana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Zaśnięcia najświętszej Marii Panny, zbudowana i konsekrowana w 1874 roku. Odnowiona w 1937 roku. Podczas tego remontu dodano zapewne pseudokopułę w przedniej części świątyni, a dach pokryto blachą. Jako cerkiew służyła do 1951 roku. W latach 1951-53…

Ustrzyki Dolne (Strwiążyk) – cerkiew pw. Soboru Matki Bożej

Greckokatolicka cerkiew filialna pod wezwaniem Soboru Matki Bożej, murowana, postawiona w 1831 lub 1838 roku. Po 1951 roku świątynia nie była użytkowana. Służyła jedynie jako magazyn, w 1973 roku została przekazana rzymskokatolickiej parafii w Ustrzykach Dolnych. Po dokonaniu remontu pełni od 1977 roku funkcję kościoła. Skromny wystrój świątyni nie zachował się. Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około…

Ustjanowa Górna – cerkiew pw. św. Paraskewii

Dawna cerkiew pw. św. Paraskewy (Paraskewii) w Ustjanowej Górnej, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Narodzenia NMP. Pierwsze informacje o istnieniu cerkwi w Ustjanowej pochodzą z roku 1526, obecna powstała w końcu XVIII w. Najczęściej podawana data to rok 1792, która znajduje się na belce tęczowej (Anno Domini 1792) i najpewniej oznacza albo rok budowy, albo konsekracji świątyni.…

Stefkowa – cerkiew pw. św. Paraskewy

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Paraskewy została wzniesiona w latach 1836-40. fot. Henryk Bielamowicz, CC BY 3.0, Link Obecnie pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego – filia parafii w Olszanicy. Fundatorem świątyni był prawdopodobnie Andrzej Górski i niejaki Laskowski. Świątynia jest orientowana, konstrukcji zrębowej, o ścianach pobitych gontem. Bryła zewnętrznie trójdzielna, z dostawioną do przednawia, słupowo-ramową, dwukondygnacyjną wieżą, dobudowaną prawdopodobnie…

Równia – cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy. Świątynię zbudowano w pierwszej połowie XVIII wieku. Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy. Świątynię zbudowano w pierwszej połowie XVIII wieku. Odnawiano zapewne w 1792 roku. Po II wojnie światowej była używana jako magazyn rolniczy. Potem nie była użytkowana. W latach sześćdziesiątych poddano ją remontowi. Od 1969 roku…

Ropienka – drewniana kaplica grobowa Wierzbickich

Kaplica drewniana wzniesiona w 1893 roku, przez Jana i Amalię Wierzbickich jako grobowa. Drewniana kaplica (grobowa) została wzniesiona w 1893 roku, przez Jana i Amalię Wierzbickich. Jest to budowla zrębowa, oszalowana deskami, z zakrystią od strony wschodniej i kruchtą od zachodu. Na ścianach polichromia iluzjonistyczna. Wyposażenie wnętrza nie zachowało się. Kaplica stoi przy głównej drodze, w…

Olszanica – cerkiew pw. Zaśnięcia Matki Bożej

Greckokatolicka cerkiew filialna pw. Zaśnięcia Matki Bożej, pełniąca obecnie funkcje kościoła rzymskokatolickiego. Greckokatolicka cerkiew filialna pw. Zaśnięcia Matki Bożej, która obecnie pełni funkcje kościoła rzymskokatolickiego. Jest to obiekt murowany, na rzucie krzyża równoramiennego, z półkolistą absydą przy prezbiterium i przedsionkiem poprzedzającym nawę główną. Świątynia została wzniesiona w 1923 roku, na miejscu starszej. Cerkiew przez jakiś…

Moczary – cerkiew pw. św. Mikołaja

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Mikołaja, zbudowana w 1903 roku Po wojnie była użytkowana jako magazyn. Została wyremontowana w 1992 roku. Obecnie jest rzymskokatolickim kościołem filialnym. Cerkiew jest orientowana, trójdzielna, konstrukcji zrębowej, oszalowana deskami w poziomie (co stanowi dużą rzadkość na naszym terenie). Stoi na planie krzyża łacińskiego. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, do którego przylegają…

Łodyna – cerkiew pw. Archanioła Michała

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Archanioła Michała, zbudowana w 1862 roku. Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Archanioła Michała została zbudowana w 1862 roku. Po 1951 roku służyła jako magazyn węgla drzewnego. W 1971 roku została przejęta przez parafię rzymskokatolicką i przeszła gruntowny remont. Jest to świątynia orientowana, trójdzielna, konstrukcji zrębowej, z niewielką wieżą z przedsionkiem, konstrukcji słupowo-ramowej,…

Liskowate – cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy zbudowana w 1832 roku, Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy zbudowana w 1832 roku, lub wcześniej, zaś wówczas tylko gruntownie zmodernizowana, przez cieśli Iwana Raka z Łopuszanki i Wasyla Tomczaka z Lisówka. Była remontowana w 1929 roku, m.in. dotyczyło to galerii przy przednawiu oraz dachu nad nim.…

Krościenko – cerkiew pw. Narodzenia Matki Bożej

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Matki Bożej, zbudowana w 1794 roku. Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy, zbudowana w 1794 roku. Niektóre źródła podają 1799 rok. Remontowana była w 1864 roku. Dobudowano wówczas przedsionek i oszalowano ściany deskami w pionie. Po wojnie świątynie użytkowano jako magazyn nawozów. W 1971 roku cerkiew przejęli rzymskokatolicy i dokonali…

Jureczkowa – cerkiew pw. Soboru Bogurodzicy

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Soboru Bogurodzicy, przeniesiona z Nowosielec Kozickich.  Stara cerkiew w Jureczkowej, z 1897 roku, została spalona w 1955 roku. Obecnie stojąca tu cerkiew pochodzi z pobliskich Nowosielec Kozickich, skąd przeniesiono tamtejszą świątynię, z przeznaczeniem na kościół. Zbudowano ją w Nowosielcach w 1914 r. w ukraińskim stylu narodowym. Przeniesienia świątyni dokonano w nocy…

Jałowe – cerkiew pw. św. Mikołaja

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Mikołaja, zbudowana w 1903 roku.  Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Mikołaja, zbudowana w 1903 roku. Po 1951 roku osadnicy z sokalszczyzny odprawiali w niej nabożeństwa rzymskokatolickie, co zakończyło się zamknięciem świątyni przez władze. W 1970 roku mieszkańcy wsi zorganizowali wokół cerkwi uroczystą procesję z cudownym obrazem Matki Bożej Bieszczadzkiej…

Hoszów – cerkiew pw. św. Mikołaja

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Mikołaja. Budowę cerkwi rozpoczęto tuż przed wybuchem II wojny światowej, wykorzystując podobno materiał pochodzący z rozbiórki wcześniejszej, XVIII-wiecznej świątyni. Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Mikołaja. Budowę cerkwi w Hoszowie rozpoczęto tuż przed wybuchem II wojny światowej, wykorzystując podobno materiał pochodzący z rozbiórki wcześniejszej, XVIII-wiecznej świątyni. Miejscowi twierdzą, że w czasie…

Hoszowczyk – cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy, zbudowana ok. 1930 roku. Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy została zbudowana ok. 1930 roku. Po 1931 roku koloniści z sokalszczyzny starali się o odprawianie nabożeństw rzymskokatolickich w tej świątyni. Niestety władze nie wydały na to zgody. Świątynia, o założeniu centralnym, nawiązuje do stylu huculskiego. Po 1951 r. wykorzystywana była…

Bandrów – cerkiew pw. Archanioła Michała

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Archanioła Michała, pochodząca z 1825 roku z pobliskiego Jasienia, gdzie stała do 1974 roku, kiedy to przeniesiono ją do Bandrowa z przeznaczeniem na kościół. Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła została zbudowana w sąsiednim Jasieniu w 1825 roku. Została przeniesiona do Bandrowa w 1974 roku dzięki intensywnym staraniom miejscowej społeczności…